Εν συντομία....

Παράγουμε χειροποίητες πίτες με γέμιση από διάφορα χόρτα και υλικά έτσι όπως αυτά αναφέρονται στα επισυναπτόμενα. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην ολική διαχείριση αυτού του μεταποιημένου αγροτικού προϊόντος μιας και κάθε χρόνο προσπαθούμε να προσθέτουμε στην παραγωγή, αγροτική και κτηνοτροφική, ολοένα και περισσοτέρων πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική μας διαδικασία. Αυτήν την στιγμή όλα τα οπωροκηπευτικά είναι δική μας παραγωγής σε δικό μας κήπο.

Επίσης φέτος ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος ενός θερμοκηπίου ώστε να μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε και να αναπαράγουμε μόνο γηγενείς ποικιλίες οπωροκηπευτικών.

Την επόμενη χρονιά σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας ορνιθώνα, με ζώα ελευθέρας βοσκής ώστε να πετύχουμε ανώτερη ποιότητα σε αυγά και σε κρέας κότας, που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική διαδικασία.

Τελικός στόχος να είμαστε αυτάρκης σε χοιρινό και σε Βόιο κρέας ώστε τα μόνα υλικά από πρώτες ύλες που θα αγοράζουμε από τρίτους θα είναι , ελαιόλαδο,ηλιέλαιο,τυρί, βούτυρο, αλεύρι και αλάτι. Λόγω του τρόπου παραγωγής δεν έχουμε συντηρητικά στα προϊόντα μας με αποτέλεσμα ανάλωση κατά προτίμηση ενός έτους από την ημέρα παραγωγής.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως οι κωδικοί της πιπερόπιτας, σπανακόπιτας,κρεμμυδόπιτας, κολοκυθόπιτας, πατατόπιτας και πίτας με σέσκουλα αποτελούν πλούσιο γεύμα για άτομα με vegan συνήθειες 

 

Τα Φλαμπουριώτικα Χειροποίητα Προϊόντα, Flampouriotiki pita, www.greek-pita.com, πήραν το όνομά τους από τον τόπο παραγωγής τους, το χωριό Φλάμπουρο Φλώρινας.

Διατηρώντας στο ακέραιο τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου δημιουργήθηκαν τα Φλαμπουριώτικα Χειροποίητα Προϊόντα, παράγοντας παραδοσιακές πίτες και ζυμαρικά .

Η επιχείρηση «Φλαμπουριώτικα Χειροποίητα Προϊόντα» πιστοποιήθηκε από την εταιρεία από την Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφερικής ενότητας Φλώρινας διότι ανέπτυξε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) για την παραγωγή παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων.
Στο εν λόγω σύστημα οι περιοδικές αναλύσεις των τελικών προϊόντων και των πρώτων υλών γίνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.

Παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει:

.        ξενάγηση στο χώρο του εργαστηρίου
.        Προβολή παρουσίασης σχετικής με την ιστορία της επιχείρησης & λαογραφικών στοιχείων της περιοχής   "φλάμπουρο"
.        περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής των προϊόντων
.        Δοκιμή προϊόντων
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες των προϊόντων μας και για διαφορές κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσεις κλπ)

Η επιχείρηση μας ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Η παραγωγική διαδικασία ακολουθεί 9 διαφορετικά διακεκριμένα στάδια, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.

Παραγωγική διαδικασία

Στάδιο Α': Παραλαβή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας

Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνει την παραλαβή των πρώτων υλών και των υλικών της συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την παρασκευή των προϊόντων. Στις πρώτες ύλες για την παραγωγή των τελικών προϊόντων περιλαμβάνονται : άλευρα, γάλα, τυρί μυζήθρα, αυγά, οπωροκηπευτικά κλπ.

Στάδιο Β': Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος

Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται ο ποιοτικός αλλά και ο ποσοτικός έλεγχος των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας. Το στάδιο αυτό αποτελεί το βασικότερο στάδιο διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς εξαιρούνται οι α΄ ύλες που δεν τηρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και αποφεύγεται αντίστοιχα η προώθηση προς τα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. H επιχείρηση εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών της ώστε να εξελίσσεται μια ασφαλή μέθοδος προσδιορισμού των προμηθευτών με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Στάδιο Γ': Διαχωρισμός- Αποθήκευση

Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας και αυτά τακτοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης α΄ υλών. Όσα προϊόντα από τις πρώτες ύλες απαιτούν διατήρηση σε ψυγείο άμεσα τοποθετούνται στον κατάλληλο χώρο.

Στάδιο Δ': Ζύγιση πρώτων υλών πριν την ανάμειξη

Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται η ζύγιση των πρώτων υλών, όπου η αναλογία συμμετοχής διαφέρει για κάθε τύπο ζύμης. Όλα τα προϊόντα προ-ζυγίζονται πριν τοποθετηθούν στο ζυμωτήριο και υπολογίζονται οι ποσότητες ανάλογα με τη συνταγή που υπάρχει για τη κάθε πίτα.

 

Στάδιο Ε': Ανάμειξη

Αφού ζυγιστούν οι πρώτες ύλες και εξασφαλισθεί η σωστή αναλογία τους αναμειγνύονται σε ειδική μηχανή ανάμειξης. Η ανάμειξη γίνεται με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με το είδος του τελικού προϊόντος και την ποιότητα της τελικής ζύμης. Τα ομοιογενή, πλέον, μείγματα ζυμώνονται στη μηχανή παραγωγής ζύμης.

 

Στάδιο ΣΤ': Παραγωγή φύλλου

Μετά την τελική διαμόρφωση των διαφόρων τύπων ζύμης, ακολουθεί το πρώτο τους άνοιγμα σε φύλλο. Εδώ παράλληλα με το άνοιγμα του φύλλου προστίθεται αλεύρι στην πίτα.

Στάδιο Ζ': Κατάψυξη

Στο στάδιο αυτό τοποθετούνται οι πίτες στον καταψύκτη (shock) και μέσα σε 20' καταψύχονται πλήρως. Η διεργασία αυτή εγγυάται την ελάχιστη απώλεια των θρεπτικών συστατικών και της υγρασίας της πίτας.

 

Στάδιο Η': Συσκευασία

Για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων ακολουθεί η συσκευασία τους, σε ειδικό για τρόφιμα περιτύλιγμα στο οποίο συσκευάζονται οι κατεψυγμένες πίτες αμέσως μόλις εξέλθουν από τον σοκ-καταψύκτη. Πολύ σημαντική φάση της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η συσκευασία και η σωστή αποθήκευση των τελικών προϊόντων. Η σωστή συσκευασία είναι απαραίτητη καθώς διατηρεί το σύνολο των προϊόντων της επιχείρησης στην αρχική τους κατάσταση για όσο χρόνο χρειάζεται πριν από την κατανάλωσή τους.

 

Στάδιο Θ': Αποθήκευση τελικών προϊόντων

Αμέσως μετά τη συσκευασία τα προϊόντα αποθηκεύονται στους θαλάμους ψύξης σε θερμοκρασίες -16 - 18oC  και παραμένουν εκεί μέχρι την αποστολή τους στους τελικούς καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό το προϊόν παραμένει φρέσκο και διατηρεί όλες τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που έχει όταν είναι φρέσκο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ

 

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο,πράσο κατ. λευκό τυρί, μυζιθρα ανάλατη και αλατισμένη, αυγό,γάλα

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου,νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο,τσουκνίδα αποξ, λευκό τυρί, μυζιθρα ανάλατη και αλατισμένη, αυγό,γάλα

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΙΠΕΡΟΠΙΤΑ

 

Σιταλευρο τύπου 60%, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο,πράσο κατ, πιπεριά κατ. Ντοματα κατ.σιμιγδάλι

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΙΤΑ

Σιταλευρο τύπου 60%, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο,πράσο κατ, πιπεριά κατ. Ντοματα κατ.μαμιτάρια, σιμιγδάλι

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΥΡΟΠΙΤΑ

Σιταλευρο τύπου 60%, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, λευκό τυρί, μυζιθρα ανάλατη και αλατισμένη, αυγό,γάλα

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ

Σιταλευρο τύπου 60%, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο,σπανάκι κατ, λευκό τυρί, μυζιθρα ανάλατη και αλατισμένη, αυγό,γάλα

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο,κολοκύθι κατ, αυγό,γάλα,ζάχαρη

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, κασέρι, αυγό, γάλα

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου,νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, ζαμπόν, κασέρι, αυγό, γάλα

 

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο , κρεμμύδι, χοιρινός και μοσχαρίσιο κιμάς,αυγό,τυρί, ντομάτα κατ, πιπεριά κατ.

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΟΤΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, κρεμμύδι, κότα νωπή, αυγό,τυρί, πιπεριά κατ, ντομάτα κατ

 

 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΡΕΜΜΥΔΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου,  νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, κρεμμύδι αποξυραμμένο, πιπεριά κατ, ντομάτα κατ,

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, πατάτα, ντομάτα κατ, πράσο κατ

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, φυτικό έλαιο, ηλιέλαιο, γνήσιο παρθένο ελαιολαδο, γάλα, αυγό, ζάχαρη

 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, γάλα,αυγό,σιμιγδάλι

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ

Αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι, γάλα,αυγό,σιμιγδάλι

 

 •  Όλα τα προιόντα μας παρασκευάζονται από αγνά, ποιοτικά υλικά,
 •  Όλα τα λαχανικά που εμπεριέχονται στις πίτες είναι δικής μας παραγωγής.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

TRADITIONAL & HANDMADE HAM PIE

Wheat flour type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, genuine Virgin olive oil, ham, cheese, egg, milk

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE  HAM PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Ham, Kase, Ei, Milch

 

TRADITIONAL & HANDMADE CHEESE PIE

Wheat flour type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, genuine Virgin olive oil, cheese, egg, milk

 

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE KASE PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Kase, Ei, Milch.

 

TRADITIONAL & HANDMADE FETA CHEESE PIE

Wheat Flour type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, white cheese, myzithra unsalted and salted, egg, milk.

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE FETA KASE PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Kase, Myzithra ungesalze und gesalze, Ei, Milch.

 

TRADITIONAL & HANDMADE SPINACH PIE

Wheat Flour type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, spinach , white cheese, myzithra unsalted and salted egg, milk.

 

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE SPINAT PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Spinat , Feta Kase, Myzithra ungesalzene und gesalzene Ei, Milch.

 

TRADITIONAL & HANDMADE PUMPKIN PIE

Wheat flour  type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, zucchini in egg, milk, sugar

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE  KURBIS PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Zucchini, Ei, Milch, Zucker.

 

TRADITIONAL & HANDMADE MINCE PIE

Wheat flour type 60% , water, salt, vegetable oil, sunflower oil, genuine Virgin olive oil, onion, pork and veal mince, egg, cheese, tomato, pepper.

 

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE  HACKFLEISCH PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Zwiebel, Schweine-und Kalbshackfleisch, Ei, Kase, Tomaten, Pfeffer.

 

TRADITIONAL & HANDMADE LEEK PIE

Wheat flour 60 %, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, leek, feta cheese myzithra unsalted and salted, egg, milk

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE LAUCH PITA

Weizenmehl 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin  Olivenol, Lauch, Feta-Kase, Myzithra ungesalze und gesalze, Ei, Milch

 

TRADITIONAL & HANDMADE  NETTLE PITA

Wheat flour 60% , water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, nettle, white cheese, myzithra unsalted and salted, egg, milk.

 

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE BRENNNESSEL PITA

Weizenmehl 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Brennnessel, Feta Kase, Myzithra ungesalze und gesalze, Ei, Milch.

 

TRADITIONAL & HANDMADE PEPPER PIE

 

Wheat Flour type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, leek , pepper, tomato , simigdali.

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE PAPRIKA PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Lauch, Paprika, Tomaten, Simigdali.

 

TRADITIONAL & HANDMADE MUSHROOM PIE

Wheat Flour type 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, leek , pepper, tomato, mushrooms.

 

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE  PILZ PITA

Weizenmehl Typ 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Lauch, Paprika, Tomaten, Pilze.

 

TRADITIONAL & HANDMADE CHICKEN PIE

Wheat flour 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, onion, fresh chicken, egg, cheese, peppers, tomato.

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE HUHNERFLEISCH PITA

Weizenmehl 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol,  echte Virgin Olivenol, Zwiebel, frisches Huhnerfleisch, Ei, Kase, Paprika, Tomaten.

 

TRADITIONAL & HANDMADE ONION PIE

Wheat flour 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, onion, peppers, tomato.

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE ZWIEBEL PITA

Weizenmehl 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol, echte Virgin Olivenol, Zwiebeln, Paprika, Tomaten.

 

 

TRADITIONAL & HANDMADE POTATO PIE

Wheat flour 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, potato, tomato flat, flat leek

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE KARTOFFEL PITA

Weizenmehl 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol,  echte Virgin Olivenol, Kartoffeln, Tomaten , Lauch .

TRADITIONAL & HANDMADE CREAM PIE

Wheat flour 60%, water, salt, vegetable oil, sunflower oil, pure virgin olive oil, milk, egg, sugar

TRADITIONELLE & HANDGEMACHTE  CREME PITA

Weizenmehl 60%, Wasser, Salz, Pflanzenol, Sonnenblumenol,echte Virgin Olivenol, Milch, Ei, Zucker.

 

HANDMADE PASTA

HANDGEMACHTE PASTA

 

NOODLES

Wheat flour, water, salt, milk, egg, semolina.

 

NOODLES

Weizenmehl, Wasser, Salz, Milch, Ei, Grie?.

 

FRUMENTY

Wheat flour, water, salt, milk, egg, semolina.

 

FRUMENTY

Weizenmehl, Wasser, Salz, Milch, Ei, Grie?.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1. ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑ
 2. ΚΟΤΟΠΙΤΑ
 3. ΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑ
 1. ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ
 2. ΤΥΡΟΠΙΤΑ
 1. ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
 1. ΠΡΑΣΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
 1. ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
 2. ΚΡΕΜΜΥΔΟΤΥΡΟΠΙΤΑ (ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ)
 3. ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΕΣ:

 1. ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
 2. ΠΙΤΑ ΜΕ ΠΡΑΣΟ-ΝΤΟΜΑΤΑ -ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 3. ΠΙΤΑ ΜΕ ΠΡΑΣΟ-ΝΤΟΜΑΤΑ -ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
 4. ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
 5. ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ (ΣΕΣΚΟΥΛΑ)
 6. ΚΡΕΜΜΥΔΟΠΙΤΑ
 7. ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ, ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 1. HAM PIE
 2. CHICKEN PIE
 3. MINCE PIE
 1. CHEESE PIE
 2. WHITE CHEESE PIE
 3. SPINACH-WHITE CHEESE PIE
 4. LEEK-WHITE CHEESE PIE
 5. NETTLE-WHITE CHEESE PIE
 6. FRESH ONION-WHITE CHEESE PIE
 7. CREAM PIE

VEGAN:

 1. PUMPKIN PIE
 2. LEEK-TOMATO-MUSHROOM PIE
 3. LEEK-TOMATO- PEPPER PIE
 1. SPINACH PIE
 2. MANGEL PIE
 3. ONION PIE
 4. POTATO PIE

FRUMENTY, NOODLES

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 1. Schinken pita
 2. Hahnchen pita
 3. Hackfleisch pita
 1. Kase pita
 2. wei?er Kase pita
 3. Spinat- wei?er Kase pita
 4. Lauch - wei?er Kase pita
 5. Nessel- wei?er Kase pita
 6. Frische Zwiebel- wei?er Kase pita
 7. Sahne pita

VEGAN:

 1. Kurbis pita
 2. Lauch - Tomate - Pilz pita
 3. Lauch - Tomaten - Pfeffer pita
 1. Spinat pita
 2. Mangold pita
 3. Zwiebel pita
 4. Kartoffel pita

Frisch, Nudeln

 

Διεύθυνση: Φλάμπουρο Φλώρινας, 53100, Φλώρινα

Τηλέφωνο: (+30) 2385067282, (+30) 2385025700

Κιν: 6972895063

Email: info.flamp@gmail.compdragos1@gmail.comWeb: www.flampouriotiki.gr