ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984. Aπαρτίζεται από έξι Tμήματα σπουδών (σε παρένθεση δηλώνεται το έτος έναρξης λειτουργίας):

  • Tμήμα Iστορίας (1985)
  • Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας (1986)
  • Tμήμα Mουσικών Σπουδών (1992)
  • Tμήμα Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας (1993)
  • Tμήμα Πληροφορικής (2004)
  • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (2004)

Γίνεται φανερό από τον αριθμό των Τμημάτων και το αντικείμενο που θεραπεύεται στο καθένα από αυτά, ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει επιλέξει να κινηθεί σε μικρά και επομένως ελέγξιμα μεγέθη. Η αναλογία διδασκόντων - διδασκομένων (1:15 περίπου) εικονογραφεί αυτή τη διαπίστωση. Παράλληλα, η διασπορά των κτιριακών εγκαταστάσεων των επτά Τμημάτων σε διαφορετικά σημεία του αστικού ιστού της πόλης της Κέρκυρας, της οποίας ο πληθυσμός ανέρχεται σε 40.000 κατοίκους, δηλώνει τη θέληση του Πανεπιστημίου να ενταχθεί στις χωροταξικές δομές μιας πόλης με πλούσιο ιστορικό, πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό παρελθόν.

Έχοντας διατελέσει υπό την κυριαρχία των Βενετών, των Γάλλων, των Άγγλων, τα Επτάνησα διαφοροποιούνται ιστορικά από τις υπόλοιπες ελληνικές επαρχίες, οι οποίες με την κατάλυση του Βυζαντινού Κράτους κατά τον 15ο αιώνα εντάχθηκαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία μέχρι τον 19ο και τις αρχές του 20ού, οπότε άρχισε η σταδιακή απελευθέρωσή τους και η ένταξή τους στο νεοελληνικό εθνικό κράτος.

Τα Ιόνια νησιά ήλθαν, έτσι, πλησιέστερα στους δυτικούς ευρωπαϊκούς τρόπους ζωής και σκέψης, που με τη σειρά τους άφησαν το στίγμα τους στο αστικό και αγροτικό τοπίο των νησιών, στις νοοτροπίες και στις συνήθειες των ανθρώπων. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824 κατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας. Από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και μέχρι την ένταξη της Eπτανήσου στο νεοελληνικό κράτος το 1864 αναπτύχθηκε εκεί ένα αξιόλογο λογοτεχνικό ρεύμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που πολλά προσέφερε στις πνευματικές ζυμώσεις του σύγχρονου ελληνισμού.

Κατά την τελευταία δεκαετία, με την εντεινόμενη αναβάθμιση της περιφέρειας, το ελληνικό κράτος ίδρυσε νέα Πανεπιστήμια με στόχο την προώθηση επιστημών ή επιστημονικών μεθόδων και αναζητήσεων που δεν περιλαμβάνονταν στα παλιότερα AEI. Στην πολιτική αυτή εντάσσεται και η ίδρυση του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο φιλοδοξεί να ανασυνδεθεί με την εντόπια πνευματική παράδοση, κύημα των πολιτιστικών επιδράσεων που είχε δεχθεί το νησί κατά τη μακρά περίοδο των ευρωπαϊκών κυριαρχιών που γνώρισε. 

Η έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην Κέρκυρα. 
Ιωάννου Θεοτόκη 72,49100 Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
Τηλ.: 26610 87609 / 87646, Fax : 26610 22549 

 

Αναλυτική παρουσίαση του Ιονίου Πανεπιστημίου, διάρκειας 10 λεπτών. Το βίντεο παρουσίασης δημιουργήθηκε από τον φοιτητή του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Τρύφωνα Πέτρο, στο πλαίσιο διαγωνισμού για την παραγωγή καλλιτεχνικού προϊόντος για την προβολή του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 

www.ionio.gr