Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Περικλή Θεοχάρη και παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Ράλλη, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης 3.500 στρεμμάτων γης και τη σύνταξη των σχετικών μελετών για την ανέγερση μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι. Φρόντισε επίσης για την απόκτηση και αναστήλωση ιστορικών κτηρίων των Χανίων για την άμεση στέγαση των υπηρεσιών (Παλαιές Φυλακές & Στρατώνες, Μεραρχία, Γαλλική Σχολή). 

Δείτε το παρακάτω έγγραφο του Πολυτεχνείου Κρήτης με αριθμό πρωτοκόλλου 1.

Απαλλοτρίωσις εκτάσεως προς ανέγερσιν των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αθήναι 15 Ιουλίου 1977

Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε με την οργάνωση και στελέχωση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κυρίως δε με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τη σύσταση των πρώτων εκλεκτορικών σωμάτων για τις προκηρυχθείσες θέσεις μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Αγοράστηκε επίσης ο πρώτος ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και βιβλία και περιδικά για τη βιβλιοθήκη. 

Το 1981 ορίστηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο τον Καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλο (1982-1988) και στη συνέχεια τον Καθηγητή Θεόδωρο Λιανό (1988-89).

Οι νέες Διοικούσες Επιτροπές προώθησαν το διορισμό των πρώτων μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού το 1984 καθώς και τις μελέτες ανέγερσης των μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι, η θεμελίωση των οποίων έγινε το Δεκέμβριο 1988.

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και προγραμματισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120 φοιτητών καθώς και το Γενικό Τμήμα. Ακολούθησαν το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88.

Από το Σεπτέμβριο του 1989, η νέα Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Ιωάννη Τεγόπουλο και Αντιπροέδρους τους Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνη Φώσκολο και Ιωακείμ Γρυσπολάκη προώθησε με ταχείς ρυθμούς την ανάπτυξη της Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι και δρομολόγησε την ανέγερση των κατάλληλων αμφιθεάτρων, εργαστηρίων και υποδομών που επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις σ'ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Μέσα στην πόλη των Χανίων παρέμεινε η Πρυτανεία με τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες στο Ενετικό Συγκρότημα των Παλαιών Φυλακών και Στρατώνων και πολύ αργότερα, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το οποίο στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις της πρώην Γαλλικής Σχολής.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών λειτούργησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

Το 1993 τα Τμήματα του Ιδρύματος λειτούργησαν αυτόνομα με εκλεγμένα όργανα διοίκησης. Αμέσως μετά, κινήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών, σηματοδοτώντας την αυτοδύναμη πλέον λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρώτος Πρύτανης εκλέχθηκε ο Καθηγητής Γιάννης Φίλης και Αντιπρυτάνεις οι Καθηγητές Ιωάννης Σίσκος και Θεόδωρος Μαρκόπουλος, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα στις 8-12-93.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997 και μερικά χρόνια αργότερα, το 2004 ιδρύθηκε  το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Έκτοτε, το Πολυτεχνείο Κρήτης σημειώνει συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη. Η υψηλή ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, των επιστημονικών συνεργατών και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού παρέχει τα καλύτερα εχέγγυα για την μελλοντική ανάπτυξη του Ιδρύματος.  Η Πολυτεχνειούπολη με σύγχρονα κτήρια διδασκαλίας και έρευνας, βιβλιοθήκη, φοιτητική εστία, φοιτητικό εστιατόριο και χώρους αναψυχής, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Στον ερευνητικό τομέα αναγνωρίζεται πλέον η προσφορά του Πολυτεχνείου Κρήτης και αναδεικνύεται ως ένα από τα εγκυρότερα ερευνητικά Ιδρύματα στον Ελληνικό χώρο με εκατοντάδες ερευνητικά προγράμματα να εκπονούνται. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πλέον καταξιωθεί εκπαιδευτικά και ερευνητικά στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο και, παρά τα προβλήματα που ταλανίζουν την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οραματίζεται με αισιοδοξία το μέλλον του.


 

www.tuc.gr