Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. έχει αναλάβει, με Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με το Νόμο 3605/2007, τη χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμου τμήματος του Ε75, που ξεκινά από τις Ράχες του Νομού Φθιώτιδας (χλμ. 240) και εκτείνεται έως το Κλειδί του Νομού Ημαθίας (χλμ. 470), συνολικού μήκους 230 χλμ.
Επιπλέον έχει αναλάβει την κατασκευή 34 χλμ. νέου αυτοκινητόδρομου στην περιοχή των Τεμπών και του Πλαταμώνα περιλαμβανομένων 3 διδύμων σηράγγων (Τ1, Τ2 και Τ3) μήκους 2 χλμ., 6 χλμ. και 3 χλμ. αντίστοιχα και μεγάλων γεφυρών μήκους 200μ. έως 500 μ. καθώς και τη βελτίωση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου. Οι σήραγγες Τ1 και Τ2 κατασκευάζονται στην περιοχή των Τεμπών και διέρχονται από τον Κίσαβο, και η Τ3 κατασκευάζεται στην περιοχή του Πλαταμώνα και διέρχεται από τον Όλυμπο.
Το μετοχικό σχήμα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. αποτελούν οι εταιρείες: HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH (35.00%), ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (20.00%), J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (16.25%), VINCI CONCESSIONS S.A. (13.75%), ΑΕΓΕΚ (10.00%), ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (5.00%).
Το έργο που έχει αναλάβει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., οδηγεί στην κατασκευή ενός σύγχρονου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοκινητόδρομου, κατασκευαστικού κόστους 1.3 δισ. ΕΥΡΩ, που θα προσφέρει στους μεν οδηγούς και τις οικογένειές τους ασφάλεια και αυξημένες ποιοτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, στη δε κοινωνία σεβασμό προς το περιβάλλον.