Πληροφορίες:

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μάνδαλου

Μάνδαλο-Σκύδρας

Νομός Πέλλας, ΤΚ 58500

Πρόεδρος: +30 6988414946

Γραφεία: +30 2381097581

Fax: +30 2381097580

Email : asmandalou1@gmail.com

Website : www.as-mandalou.gr

Facebook: @asmandalou