Αγαπητοί Ομογενείς,


Η λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών - πάνω σε σύγχρονες βάσεις - στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών άρχισε το 1978 με τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων προγραμμάτων των Αγγλοσαξωνικών Πανεπιστημίων. Σήμερα, 32 χρόνια μετά, στο ΟΠΑ λειτουργούν περισσότερα από 25 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ορισμένα των οποίων είναι Διατμηματικά ή / και Διιδρυματικά και απευθύνονται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης ή σε εργαζόμενα στελέχη.

Ο χαρακτήρας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο ΟΠΑ, διαμορφώνονται με βάση τις παρακάτω αρχές:

i. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία των αντίστοιχων προγραμμάτων.
ii. Τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
iii. Τη δυνατότητα των φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο, που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
iv. Την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και γνώσεων σχετικά με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα και διεθνώς.
v. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
vi. Την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των διδασκομένων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών.
vii. Τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία.
viii. Τη συστηματική συνεργασία καθηγητών και φοιτητών.
ix. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.
x. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
xi. Την προετοιμασία των φοιτητών για τυχόν συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Εν συνεχεία, παρατίθεται πλήρης λίστα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που λειτουργούν στο ΟΠΑ. Η συμμετοχή σας σε αυτά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας στον ευρύτερο τομέα των οικονομικών και επιχειρηματικών σπουδών, θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Σας ευχαριστώ,

Γιάννης Κατσουλάκος
Καθηγητής - Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ

Ο Ιωάννης Κατσουλάκος είναι Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (2007- ) και Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) (1994- ).

Έχει διατελέσει Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (2000-2004).

Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (2003- ).

Υπήρξε Αναπληρωτής Καθηγητής του ΟΠΑ κατά το διάστημα 1990-1993 και του Πανεπιστημίου Liverpool κατά το διάστημα 1984-1992.

Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Bristol (1983-1984), Southampton (1981-1982), και στο London School of Economics (1978-1981).

Πήρε το Master και το Διδακτορικό του δίπλωμα στα Οικονομικά από το London School of Economics και διδάσκει Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Οικονομικά Πολιτικής Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής, καθώς και Οικονομικά Τεχνολογικής Αλλαγής και Καινοτομιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh (1992-1993) στο Centre of Economic Research and Graduate Education, Charles University, Πράγα και Visiting Research Fellow (άνοιξη 1994) στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και Στατιστικής στο CREST-ENSAE (Παρίσι). Επίσης, υπήρξε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΙΜΟΠ) (1993-1995), και Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του ΟΠΑ και του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2003).

Έχει, επίσης, διατελέσει Ερευνητικός Έταιρος του Centre of Economic Policy Research (CEPR) του Λονδίνου (1992-2001), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Association for Research in Industrial Economics (1993-1998), Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ερευνητικό Πρόγραμμα "Στοχοθετημένη κοινωνικο-οικονομική έρευνα" (1994-1998), Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (2002-2004), Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-2005), Σύμβουλος κατά την τροποποίηση του Νόμου περί Ανταγωνισμού το 1995 και το 2000 και Τακτικό Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Νόμου 703 περί ανταγωνισμού (2010).

Το ερευνητικό και συμβουλευτικό του έργο επικεντρώνεται στα Εφαρμοσμένα Μικρο-οικονομικά και ειδικότερα την Πολιτική Ανταγωνισμού, τη Ρυθμιστική Πολιτική και τη Βιομηχανική Πολιτική καθώς και τα Οικονομικά της Τεχνολογικής Αλλαγής και Καινοτομιών.

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά με κριτές - συμπεριλαμβανομένων των European Economic Review, Economic Journal, Journal of Industrial Economics, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Regional Science and Urban Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Transport Economics and Policy, Journal of Competition Law and Economics κ.λπ.).

Έχει, επίσης, δημοσιεύσει και εκδώσει 8 βιβλία. Αναφορές στο επιστημονικό του έργο έχουν γίνει σε πάνω από 1500 άρθρα, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνώς περιοδικά (όπως American Economic Review, Review of Economic Studies, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Industrial Economics, International Journal of Industrial Organization, κ.λπ.).

Έχει επανειλημμένα από το 1983 υπάρξει κριτής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους (συμπεριλαμβανομένων των Econometrica, Review of Economic Studies, the Rand Journal, European Economic Review, Economic Journal, Journal of Industrial Economics, Journal of Regional Science and Urban Economics, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Industrial Organization, Cambridge and Oxford University Press, κ.λπ.).

Έχει συχνά συνεισφέρει άρθρα σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής, Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής σε έγκυρα περιοδικά και εφημερίδας της Ελλάδας και του εξωτερικού (Καθημερινή, ΒΗΜΑ, Έθνος, Κέρδος, Οικονομικός Ταχυδρόμος, ΕΠΙΛΟΓΗ, Οικονομική Επιθεώρηση, Wall Street Journal κ.λπ.).

Έχει συχνά διατελέσει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας από το 1986. Έχει, επίσης, επανειλημμένα ενεργήσει ως αξιολογητής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα για την ΕΕ και Ελληνικά Υπουργεία.

Έχει συντονίσει ή υπήρξε ο κύριος ερευνητής σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1989 - Διευθύνσεις DG12 (Έρευνα και Τεχνολογία), DG2 (Οικονομικές Υποθέσεις) και DG4 (Ανταγωνισμός).

Έχει εκτεταμένη πολυετή εμπειρία σε θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής, την οποία απέκτησε μέσω της συμμετοχής του σαν Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-2005), περίοδο κατά την οποία πήρε μέρος στην εκδίκαση άνω των 150 υποθέσεων, και έχοντας ενεργήσει ως Σύμβουλος ή Αξιολογητής για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Την περίοδο 2004 - 2008 ήταν Σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε θέματα εφαρμογής θεσμών και μέτρων Πολιτικής Ανταγωνισμού σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα ανταγωνισμού σε πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις (ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Μινωικές, VIVARTIA, Αθηναική Ζυθοποιία, ΣΙΔΕΝΟΡ, BSH κ.λπ.).

 


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΟΠΑ

(http://www.aueb.gr/pages/metaptyxiaka/index.php )

Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης (Full Time Graduate Programs)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Τηλέφωνο
Οικονομική Επιστήμη
(+30) 210 8203 644
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
(+30) 210 8203 642
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ full time)
(+30) 210 8203615 /616
Διοίκηση Υπηρεσιών
(+30) 210 8203 874
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες
(+30) 210 8203 432
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(+30) 210 8203 878
Διεθνές Μάρκετινγκ (MSc in International Marketing)
(+30) 210 8203 665
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
(+30) 210 8203 633
Διεθνές ΜΒΑ (MBA International)
(+30) 2108203659-662
Πληροφοριακά Συστήματα
(+30) 210 8203 643
Επιστήμη των Υπολογιστών
(+30) 210 8203 646
Στατιστική
(+30) 210 8203 681
Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής -σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
(+30) 2108203643 /645
Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη -σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
(+30) 210 7275 566

 

 

Προγράμματα Μερικής Φοίτησης (Part-Time Graduate Programs)

Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις
(+30) 2108203649
Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(+30) 210 8203 865

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη

(+30) 210 8203 689

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
(+30) 210 8203861
Διοίκηση Υπηρεσιών
(+30) 210 8203 872
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες
(+30) 210 8203 631
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(+30) 210 8203 876
Διεθνές ΜΒΑ (MBA International)
(+30) 2108203659-662
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
(+30) 2108203638 και
(+30) 2108828474
Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (MBA part time)
(+30) 210 8203 616
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
(+30) 210 8203 633
Πληροφοριακά Συστήματα
(+30) 210 8203 643
Συμπληρωματική Ειδίκευση στη Στατιστική
(+30) 210 8203 681
Διοίκηση Επιχειρήσεων – Athens MBA, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (E.M.Π)
(+30) 210 82 03 690
Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
(+30) 210 82 03 643 /645