Ένωση Οινοπ/κών Συνεταιρισμών Σάμου, Μαλαγάρι, 83100, Σάμος

Γραμματεία:
 22730-87511 

Φαξ:
 22730-23907

e-mail: INFO@SAMOSWINE.GR

 

samoswine.gr