Επισκοπή Δήμου Νάουσας
59200, Ημαθία
Τηλ: 2332044494,44770
Φαξ: 2332044900

info@asepiskopis.gr

 

www.asepiskopis.gr