Η ιστορία μας

1986
Ίδρυση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.».

1987
Ξεκινά η λειτουργία της πρώτης μονάδας πάχυνσης γόνου, τσιπούρας και λαυρακιού.

1992
Η Εταιρεία πρωτοπορεί, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά υγρό-οξυγόνο στα φορτηγά μεταφοράς γόνου. Παράλληλα, εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την αεροπορική μεταφορά του γόνου.

1997-2000
Η νέα διοίκηση της Εταιρείας, με επικεφαλής τον Ιωάννη Κατσιβέλη και τον Lewis Nigel, υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο που αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμιση της εταιρείας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων παραγωγής.

2000
Οι «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες» εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2006
Ο Όμιλος, μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξης ύστερα από συγχωνεύσεις και απορροφήσεις ιχθυοτροφείων και μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας από όλη τη χώρα.

2007
Ξεκινά η λειτουργία υπερσύχρονης μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας μεγάλου ψαριού στην Τσεχία, ενδυναμώνοντας το δίκτυο διανομής του Ομίλου στην Κεντρική Ευρώπη.

2008
Ξεκινά η διάθεση βιολογικών ψαριών με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ-ANDROS» πιστοποιημένων από τη Naturland BV και την ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

2009
Ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφών στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ECOFEED S.A.).

2010
Πραγματοποιείται από την εταιρία μας, στη νήσο Άνδρο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής-Οργανικής Ιχθυοκαλλιέργειας με σκοπό την ανάδειξη των βιολογικών ψαριών της εταιρίας μας με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και φορέων πιστοποίησης. Παράλληλα, με τη συμμέτοχη διακεκριμένων Ελλήνων Σεφ παρουσιάστηκαν γαστρονομικές δημιουργίες υψηλού επιπέδου.


Οι αρχές μας


Οι αρχές που διαμορφώνουν την ταυτότητα μας, αντικατοπτρίζονται σε κάθε μας δραστηριότητα και μας καθοδηγούν στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, το περιβάλλον.
Συνέπεια προς τον πελάτη.

Εστιάζουμε στους πελάτες μας με ήθος. Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε με συνέπεια. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης που να διέπονται από διάρκεια και σταθερότητα. Με συνεχή ενημέρωση προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας εισάγοντας νέες ιδέες στην αγορά. Η πείρα και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει στην πορεία μας, μας βοηθούν να δίνουμε επιτυχημένες λύσεις που ανταποκρίνονταιμε ευελιξία στις ανάγκες κάθε πελάτη που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του. Για εμάς, η συνέπεια προς τους πελάτες, θεμελιώνει γερά το οικοδόμημα της αποστολής μας.
Σεβασμός στο περιβάλλον.

Η σημασία που αποδίδουμε στην προστασία του περιβάλλοντος γαλουχεί τη συνείδησή μας σε ζητήματα διαχείρισης των φυσικών πόρων. Η ισορροπία των οικοσυστημάτων που εκτρέφονται τα προϊόντα μας, είναι η κύρια υποχρέωση που ορίζει τις δραστηριότητές μας. Επιδιώκουμε καθημερινά τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων μας με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον.
Διασφάλιση της ποιότητας.

Λειτουργούμε σταθερά προσανατολισμένοι στην επίτευξη άριστου ποιοτικού αποτελέσματος. Έχοντας σαν κύριο μέλημά μας, τη βελτιστοποίηση και συνεχή εξέλιξη των μέσων παραγωγής, εφαρμόζουμε συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, με στόχο την παραγωγή και ανάπτυξη σταθερά ποιοτικών προϊόντων.
Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Αναγνωρίζοντας την συμβολή των εργαζομένων στην επιτυχημένη λειτουργία του Ομίλου, επιβραβεύουμε συστηματικά την προσπάθεια και τη συνέπειά τους παρέχοντας κίνητρα ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και ευκαιρίες εξέλιξης μέσα στον Όμιλο.


Οι άνθρωποί μας


Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης και της αποδοτικότητας του Ομίλου «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες».
Η επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων αποτελεί κύρια στρατηγική του ομίλου, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του επαγγελματικού επιπέδου των εργαζομένων και τη διαμόρφωση άριστου εργασιακού περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων, ο Όμιλος επικεντρώνεται, ταυτόχρονα και στη διαρκή εκπαίδευσή τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται συστηματικά ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις και να εφαρμόζεται πρόγραμμα αυστηρού ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία.


Οι εγκαταστάσεις μας


Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στην Αθήνα, στη Λ. Πεντέλης 48, στα Βριλήσσια, όπου και απασχολούνται 45 εργαζόμενοι. Η εταιρία μας διαθέτει 2 Ιχθυογεννητικούς σταθμούς, 1 Μονάδα Προπάχυνσης, 23 Μονάδες Πάχυνσης-Ιχθυοφάρμες διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα και 3 συσκευαστήρια. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις απασχολούνται συνολικά 350 άτομα.


Τα προϊόντα μας


Η εταιρία μας παράγει ετησίως συνολικά περί τους 9.000τόνους νωπής τσιπούρας και νωπού λαυρακιού. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται φρέσκα ή κατεψυγμένα, ολόκληρα ή φιλέτα ή απεντερωμένα ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.


Οι πελάτες μας


Το 80% περίπου της παραγωγής της εταιρίας μας διατίθεται σε χώρες μέλη της Ε.Ε., σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στη Ρωσία. Στόχος της εταιρίας μας είναι η ύπαρξη σταθερών συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες Super-Markets και με χονδρεμπόρους και η σταθερή παρουσία των προϊόντων μας στις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες όλου του κόσμου.