ΓΕΩΕΛΛΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των βιομηχανικών ορυκτών, με σκοπό την αξιοποίηση ενός εκ των μεγαλυτέρων αποθεμάτων ατταπουλγίτη και σαπωνίτη στην Ευρώπη. Μετά από εκτεταμένη γεωλογική έρευνα η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει καταγράψει και έχει σήμερα στην κατοχή της τα δικαιώματα εκμετάλλευσης για τα εν λόγω κοιτάσματα. Το συνεχές πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων και γεωλογικής χαρτογράφησης παρουσιάζει ήδη βεβαιωμένα αποθέματα των υλικών αυτών που ξεπερνούν τους 20.000.000 τόνους.

Η σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας αργίλου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ βρίσκεται στον νομό Γρεβενών πολύ κοντά στα λατομεία της εταιρείας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη παραγωγή τελικών βιομηχανικών προϊόντων (εξόρυξη, επεξεργασία και ενσάκινση). Επιλεκτική εξόρυξη λαμβάνει χώρα σε τέσσερα διαφορετικά λατομεία. Οι δυνατότητες επεξεργασίας περιλαμβάνουν φυσική ξήρανση, πρόθραυση, εξώθηση, θραύση, ξήρανση και θερμική ενεργοποίηση, κοσκίνηση, κοκκομετρική διαβάθμιση, λειοτρίβηση, μικρολειοτρίβηση και αεροδιαχωρισμό. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες συσκευασίας, από μικρές σακούλες ανοιχτού στομίου έως μεγασάκους του 1+ τόνου.

Το εργοστάσιο έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 160.000 τόνων ενώ έχουν ήδη γίνει προβλέψεις για επέκταση.

Η λειτουργία του εργοστασίου και οι πωλήσεις ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2004 δίνοντας πρωταρχική έμφαση στα τεχνικά προϊόντα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα εξάγονται ήδη στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Στα προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ περιλαμβάνονται: φορείς λιπασμάτων και αγροχημικών, βιομηχανικά απορροφητικά γενικής χρήσης, αποχρωστικές γαίες, άμμοι υγιεινής για γάτες, διατροφικά συμπληρώματα ζωοτροφών, βελτιωτικά εδάφους, συνεκτικά υλικά για χρήση σε μοριακά φίλτρα, τεχνικά προϊόντα για περιβαλλοντικές εφαρμογές, βοηθητικά ροής, anti-caking agents, υλικά gel/παχυντικά και άλλα.

Στοχεύοντας σε συστηματικά υψηλή ποιότητα και συνεχή βελτίωση, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση των διαδικασιών της σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001/2015 από τη Lloyd's Register. Επιπρόσθετα, η παραγωγή των διατροφικών συμπληρωμάτων και των αποχρωστικών γαιών της ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει πιστοποιηθεί με HACCP από τη Lloyd's Register, ενώ τα διατροφικά συμπληρώματα διαθέτουν και πιστοποίηση FAMI-QS.

Η δέσμευσή μας για καινοτομία αποδεικνύεται από τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό μας. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να ακολουθεί αυτήν την κατεύθυνση. Η δύναμή μας κρύβεται στην ευελιξία μας να διερευνούμε και να αναπτύσσουμε την κατάλληλη λύση για κάθε εφαρμογή των πελατών μας, σε στενή συνεργασία μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.geohellas.com.

 

GEOHELLAS BRIEF SUMMARY

Geohellas S.A. is a Greek technical clays company established for the purpose of exploiting one of the largest attapulgite and saponite deposits in Europe. Following an extensive geological research, Geohellas today has mapped and is in possession of the mining rights for these deposits. The ongoing drilling and mapping program has already confirmed reserves in excess of 20,000,000 MT.

Geohellas's modern processing plant is located adjacent to the mines near the city of Grevena in Northern Greece, to facilitate integrated production (mining, processing, packaging). Selective mining is performed in four different mines. Processing capabilities include natural drying, pre-crushing, extrusion, crushing, drying/thermal activation, screening/sizing, milling, micronizing and classification. Packaging capabilities are versatile and range from big bulk bags to small open mouth type bags and carton boxes.

The plant has an annual production capacity of 160,000 MT and provisions for expansions have already been made.

Production and sales commenced in late 2004 giving emphasis on technical products. Most of the products are exported to Europe, Asia and South America.

Products include, agricultural carriers, animal feed supplements, bleaching earths, cat litters, additives in construction products, technical products for environmental applications, free flow and anti-caking additives, gelling/suspension aids, industrial absorbents, binders in molecular sieves, soil improvers and others.

As part of the ongoing process of improving the quality of our products, services and activities, Geohellas has established a quality management system to guarantee consistently excellent quality. This system conforms to the new ISO 9001/2015 norms, as certified by Lloyd's Register. Moreover, Geohellas has been accredited with HACCP registration by Lloyd's Register for the production of the animal feed supplements and bleaching earths and FAMI-QS registration for the animal feed supplements.

Our innovative profile becomes evident by our R & D infrastructure and the credentials of our scientific personnel. Geohellas has invested heavily in product development and is committed to continue doing so. Our strongpoint is our flexibility in co-developing with our customers the appropriate solution for their own application.

Further information can be found in our website: www.geohellas.com

GEOHELLAS  S.A.

8A Pentelis Str.

Athens 17564

Greece

Email: sales@geohellas.com

Office: +30 210 94 90 100

Fax: +30 210 9490283

Mobile: +30 6955 190155

www.geohellas.com