Κερδοφόρο το 2012 για τη μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι

Βελτιωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2012, κυρίως χάρη στις συμμετοχές της σε ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού, η ελληνικών κεφαλαίων μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι, η οποία δεσπόζει στην ευρωπαϊκή αγορά καυστικής και δίπυρης μαγνησίας.

Σύμφωνα με τον έκτο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο ήταν 40,98 εκατ. ευρώ, από 66,12 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 38% σε ποσοστό και κατά 25,14 εκατ. ευρώ σε αξία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσής τους (περίπου 65%) οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης της ελεγχόμενης κατά 50% ομοειδούς εταιρείας της Ολλανδίας Van Mannekus & Co., η οποία το 2011 είχε ενοποιηθεί πλήρως.

Τα έσοδα της ελληνικής μητρικής εταιρείας ήταν 36,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,6% σε ποσοστό και κατά 6,81 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Δημήτριο Γ. Πόρτολο της οικογένειας των ιδρυτών της, παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,17 εκατ. ευρώ, έναντι 2,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, βελτιωμένα κατά 37,2%. Το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε, μετά την απάλειψη της συγγενικής εταιρείας της Ολλανδίας, κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (από το 7,7% στο 11,1%).

Εν τέλει η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι κατέγραψε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,76 εκατ. ευρώ το 2011, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών εσόδων από τις συγγενικές εταιρείες της του εξωτερικού και από οφειλές τρίτων που αναλογούν σε προηγούμενες χρήσεις. Τα κέρδη προ φόρων που αντιστοιχούν στη μητρική εταιρεία είναι 1,42 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,33 εκατ. ευρώ το 2011, οπότε οι ζημιές μειοψηφίας ήταν 1,07 εκατ. ευρώ.


Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι μία ιδιωτική μεταλλευτική και βιομηχανική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1959. Η μεταλλευτική όμως εμπειρία των ιδιοκτητών (Οικογένεια Πορτόλου) στη μαγνησία ανάγεται πίσω στο 1914, όταν ο Ι.Λαμπρινίδης η "γκρίζα εξοχότητα" της ελληνικής μαγνησίας και πρωτοπόρος μεταλλειολόγος, ξεκίνησε την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των περισσότερων μεταλλείων λευκολίθου στην Ελλάδα.

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών μαγνησίας στον κόσμο και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαγνησίας στην ΕΕ, με προσωπικό άνω των 300 ατόμων και κύκλο εργασιών περίπου 45 εκ. ευρώ (ενοποιημένος κύκλος εργασιών περίπου 70 εκ. ευρώ). Ειδικότερα για την καυστική μαγνησία, η εταιρία είναι πρώτη στον κόσμο όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τη γκάμα χρήσεων.

Τα βασικά κοιτάσματα της εταιρίας καθώς και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ενώ κεφάλαιο αποτελούν επίσης κοιτάσματα στην Εύβοια, ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο κοντά στη Θεσσαλονίκη καθώς και τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.

Σήμερα οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι μία μεγάλη, σύγχρονη και επιτυχημένη εταιρία με σημαντική τεχνογνωσία στην εκμετάλλευση, την επεξεργασία και το μάρκετινγκ των βιομηχανικών ορυκτών.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ για την καυστική και δίπυρο μαγνησία είναι περίπου 200.000 μ.τ. και 50.000 μ.τ. πυρίμαχων μαζών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ παράγει και εμπορεύεται μία ευρύτατη γκάμα προιόντων που απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν των χρήσεων του λευκολίθου και της μαγνησίας από τις αγροτικές (λιπάσματα, ζωοτροφές) και τα πυρίμαχα ως τις οικοδομικές, χημικές, περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές εφαρμογές (αντιστάσεις, καλώδια κλπ). Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 93% του κύκλου εργασιών, με κύριους προορισμούς κατά σειρά την ΕΕ, ΗΠΑ, Ασία, Ωκεανία και Αφρική. Σε πολλές αγορές, όπως οι αγροτικές, οι οικοδομικές και οι ηλεκτρικές, κατέχει ηγετική θέση στον Ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο χώρο με σημαντικά μερίδια αγοράς.

Το έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρίας. Διοίκηση και προσωπικό υπερηφανεύονται για την δουλειά τους και την εξαιρετική φήμη της εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον υλοποιώντας εκτεταμένη αποκατάσταση με τις πιο προηγμένες διεθνείς βιομηχανικές μεθόδους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ συμμετέχουν στην Ισπανική εταιρία MAGNESITAS NAVARRAS S.A. (με ποσοστό 39,9%) που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση μονολιθικών πυριμάχων, καυστικής και δίπυρης μαγνησίας. Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ επίσης έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στη γειτονική Τουρκία (AKDENIZ MINERAL KAYNAKLARI A.S.) που ασχολείται με την παραγωγή και πώληση καυστικής μαγνησίας και ωμού λευκολίθου. Τέλος Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ελέγχουν το 50% της εταιρίας Van Mannekus & Co B.V με έδρα και εγκαταστάσεις στο Rotterdam της Ολλανδίας. Η εταιρία Van Mannekus ασχολείται με την δευτερογενή επεξεργασία και εμπορία μαγνησιακών προϊόντων και άλλων βιομηχανικών ορυκτών.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ δίνουν μεγάλη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας όπως και στο μάρκετινγκ των προϊόντων αυτών. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε στις αρχές του 1993 το Ερευνητικό Κέντρο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, σε μία έκταση περίπου 500 τμ.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο και άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, με εξειδικευμένο προσωπικό. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του Ερευνητικού αυτού Κέντρου :

- Η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ποιοτήτων σε στενή συνεργασία με τους πελάτες
- Η ανάπτυξη νέων προϊόντων για ειδικευμένες και ελπιδοφόρες χρήσεις
- Να παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες

Η μικρή απόσταση του Ερευνητικού Κέντρου από τη Θεσσαλονίκη δίνει τη δυνατότητα στενής συνεργασίας με Πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Έρευνας και Ανάπτυξης. Έτσι συμβάλλει σημαντικά στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας και εξασφαλίζει ότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί και ότι θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις μελλοντικές τεχνολογικές προκλήσεις.ΕΠΑΦΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Έδρα :

Μιχαλακοπούλου 45, Αθήνα 11528

Τηλέφωνα : + 30 1 7240446-7, 7227631, 7216176

Fax : + 30 1 7249711

E-mail : info@grecianmagnesite.com

web : http://www.grecianmagnesite.com

GRECIAN MAGNESITE is a privately owned company established in 1959 as a mining and industrial concern. However the magnesite mining expertise of the owners (Portolos family) goes back to 1914, when J.G. Lambrinides the "eminence grise" of Greek magnesite and a pioneer mining engineer, started the development and exploitation of most of the magnesite activities in Greece.

GRECIAN MAGNESITE is a magnesite specialist. The company produces and commercializes Caustic Calcined Magnesia, Deadburned (Sintered) Magnesia, Magnesium Carbonate (Raw Magnesite) and Basic Monolithic Refractories. A wide range of grades is currently produced, addressing practically all applications where Magnesite and magnesia are used.

GRECIAN MAGNESITE ranks among the top magnesia producers and exporters in the world, with a staff of around 300 people (plus 50 permanent subcontractors) and a turnover of some 45 million Euros (consolidated turnover in the range of 70 million Euros). In caustic magnesia in particular, our company is the first in the world as regards both sales volume and spectrum of applications served.

The company's major deposits and production facilities are located in Chalkidiki, northern Greece. Assets also include a modern R&D facility near Thessaloniki, deposits in the island of Euboea and the headquarters in Athens. Grecian Magnesite holds the GMP+ and ISO 9001: 2008 Quality Certificates

Today GRECIAN MAGNESITE is a modern and successful company possessing a substantial know how in mining, processing and marketing of industrial minerals.

The company's production capacity is close to 200,000 tons of caustic and deadburned magnesia and 50,000 tons of Basic Monolithic Refractories..

GRECIAN MAGNESITE's produces and commercializes a great variety of caustic calcined magnesia products for the widest spectrum of applications, namely agricultural, industrial/technical & chemical, construction, environmental, steel / refractories. Our products are acknowledged as top quality in their various fields of applications and 93% of the production is exported mainly to Europe the Americas as well as Asia, Oceania and Africa.


GRECIAN MAGNESITE's experienced and committed personnel has played a key role in the company's success. Management and staff take pride in their work and in the company's excellent reputation at home and abroad.

GRECIAN MAGNESITE attributes particular importance to the natural environment and carries out extensive restoration work in accordance with the most advanced international industry practices.


PARTICIPATIONS OUTSIDE GREECE

So far GRECIAN MAGNESITE participates in Magnesitas Navarras S.A. (MAGNA) (www.magnesitasnavarras.es) of Spain. MAGNA is a leading European magnesia producer, with an annual production capacity of >170,000 tones of caustic and deadburned magnesite and >100,000 tones of refractory mixes,.
GRECIAN MAGNESITE owns a subsidiary in Turkey, Akdeniz Mineral Kaynaklari A.S., (www.akdenizmineral.com.tr) which produces and commercializes high purity Caustic Calcined Magnesite and Magnesium Carbonate.
Finaly, GRECIAN MAGNESITE participates (50%) in the Dutch based company Van Mannekus and Co. B.V (www.mannekus.com) which is a leading player in the processing and trading of magnesium compounds and emery.

RESEARCH & DEVELOPMENT

GRECIAN MAGNESITE is placing special emphasis on research and development of high added value products as well as on the marketing of such products. In line with the above the company's Research Center at Vassilika. Thessaloniki, was commissioned in early 1993 having an area of some 500 sqm.

It is a modern, fully equipped R&D facility, staffed with high calibre personnel. This Research Center mainly targets at serving a threefold pro-active purpose:

- Development of new products for new and existing applications
- Carrying out applied research to continuously improve final products characteristics and application know-how
- Offering specialized technical support and after sales service to the customers

The Research Center's proximity to Thessaloniki provides the opportunity of close cooperation with Universities and other public and privately owned research and development institutions. Thus, it contributes generously to the company's development policy and ensures that GRECIAN MAGNESITE will remain competitive and will face the future technological challenges successfully.

CONTACTS
GRECIAN MAGNESITE
MINING INDUSTRIAL SHIPPING & COMMERCIAL CO

Head Office:

45, Michalacopoulou st.,
GR 115 29 Athens, Greece

Telephone

+ 30 210 7240446 -7
+ 30 210 7227631
+ 30 210 7216176

Fax
+ 30 210 7249711

E-mail

info@grecianmagnesite.com