ΗΛΙΟΔΩΡΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βαλαωρίτου 2 & Νεροφράκτου 6, Καλαμπάκι, Δράμας Τ.Κ. 66031

T: 2521 106232 M: 6974042089


E: iliodora.koinsep@gmail.com

F: Ηλιοδώρα ΚοινΣΕπ