Ο κ. Καλοκασίδης Κωνσταντίνος είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του οργάνωσε και συμμετείχε στο εθελοντικό πρόγραμμα «ενίσχυση κέντρων υγείας με φοιτητές ιατρικής» κατά την πενταετία 1996 έως 2000 και παρείχε στα πλαίσια του προγράμματος καλοκαιρινή άμισθη εθελοντική εργασία διάρκειας ενός μηνός στα Κέντρα Υγείας.

Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εργαζόταν ως υπεύθυνος πρώτων βοηθειών στην «Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας (Ε.Π.Σ.Μ)»

Το 2009 εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Διερεύνηση της διαμεσολάβησης του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) σε προκλητό οίδημα από ισταμίνη στο πέλμα επίμυος (πειραματική μελέτη)» στο Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ,όπου υπηρετεί ως επιστημονικός συνεργάτης από το έτος 2006 έως σήμερα.

Συμπλήρωσε ένα χρόνο ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής στην Α' Χειρουργική Κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε ,ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Δερματολογικής Κλινικής του 424 Γ.Σ.Ν.Ε

Πραγματοποίησε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο άγονο Π.Ι. Δονούσας.
Συμπλήρωσε χρόνο ειδικότητας της Παθολογίας στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια την ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στην Κρατική Κλινική του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε ως ελεγκτής ιατρός του Οργανισμός περίθαλψης ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)


Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Β" Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του Α.Π.Θ απο το 2009 έως σήμερα

Έχει άριστη πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατέχει άριστη γνώση της Αγγλικής και καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Έχει παρακολουθήσει 20 συνέδρια, σεμινάρια, workshops. Έχει 11 ανακοινώσεις, 2 συμμετοχές σε στρογγυλή τράπεζα, 1 δημοσίευση σε ξένο περιοδικό, 1 δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό, 2 δημοσιεύσεις σε τόμους συνεδρίων, 1 δημοσίευση σε κεφάλαιο ιατρικού συγγράμματος, 5 διάφορες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 2 συμμετοχές σε κλινικές μελέτες και πρωτόκολλα.

Συμβάλλει επικουρικά στη διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων Φαρμακολογίας στους φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2011.

 
 
 

Kalokasidis Konstantinos CEO

Dr Kalokasidis Konstantinos acquired his medical degree on Aristotle University of Thessaloniki and is licensed to practice medicine since 2000. While he was working his PhD thesis in the Pharmacology Department of the Medical School of Aristotle University of Thessaloniki , on the year 2005, he also started a collaboration as a scientist in the experimental pharmacology laboratory until 2009. In the same year he completed his phD

He acquired 9 months of specialization in General Surgery on 424 General Military Teaching Hospital of Thessaloniki in the year 2001 - 2002, 12 months specialization in internal medicine at the Hospital of Special Communicable Diseases of Thessaloniki in the year 2004, and three years of specialization in Dermatology - Venereology at the Hospital for Dermatological - Venereal Diseases of Thessaloniki. from July 2006, since August 2009.

He started collaboration as an unpaid collaborating scientist at the 2nd Dermatologic Clinic of the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki since October 2009 to the present day.

Apart from the dermatology he has seniority and experience in various fields of Emergency Medicine. As a student of Medicine he volunteered at the Medical Centres of Agios Nikolaos, Kassandra, Thasos during the years 1996, 1997, 1998, 1999 for one month summer periods. He was employed as the head of first aid - match doctor of the Association for the Football Clubs of Macedonia (EPSM) during the years 1996 - 2002 and 2004 - 2006. He was also employed as a controlling doctor at the Civil Servants Social Security Organisation (OPAD), with a 12-month project contract during 2005.

He is attending continued professional training as "Training of medical personnel in consultation - liaison psychiatry" on the year 2004, a 6-month Introductory Programme to Train the Trainers organized by the education office of the Aristotle University of Thessaloniki during the academic year 2005 - 2006, Clinical Observation Programme on the use of infliximab in psoriasis at Kiel University in February 2007, 3rd Psoriasis Education and Research Learning Syllabus, 3-4 June 2010, Dusseldorf, Germany and lot of others

He has presented his work on both pharmacology and dermatology fields of medicine at al lot of conferences , he has a lot of publications on both Greek and foreign journals like «Evidence for the contribution of tumor necrosis factor in oedema formation induced by histamine in the hind paw of the rat" on Inflammation Research ,May 2009

He has great teaching experience. He lectured in the context of the course "Applied Sports Medicine" of the graduate curriculum of the Physical Education Science and Sports of the Aristotle University of Thessaloniki, lectured in the context of the course "Dietology" of the Medical School of Thessaloniki University on the topic of "Diet in Dermatology", staged a one-day conference on the "Elementary skin damage" for General Practitioners at the Papageorgiou General Hospital, presentated the topic "Dermatology today" to the graduate medical students of the Aristotle University of Thessaloniki. He is responsible for teaching "Basic Pharmacology" and supervisor of under-graduate students in the labs of pharmacology of the Medical School of Aristotles University of Thessaloniki since 2007 and also teaching of under-graduate students in 2nd Dermatologic and Venearologic clinic of the Medical School of Aristotles University of Thessaloniki since 2009

He has excellent knowledge of English, good knowledge of French and excellent knowledge on Computer operation

 

www.dermatologist.gr