Η εταιρεία Γ. Κατσαγκιώτης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1981 από τον Γεώργιο Κατσαγκιώτη με έδρα το Μυρτόφυτο Καβάλας, στην καρδιά μίας περιοχής με μακρά παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, διατηρώντας τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της, η εταιρεία μας αποτελεί σημείο αναφοράς στη διαλογή, τυποποίηση και εμπορία νωπών φρούτων.Το 1986 κατασκευάστηκαν οι πρώτες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Γ. Κατσαγκιώτης Α.Ε. στο Μυρτόφυτο, που σταδιακά αναπτύχθηκαν έτσι ώστε σήμερα να διαθέτει ιδιόκτητο χώρο έκτασης 26.000 τ.μ. Εδώ υπάρχει σύγχρονη κτηριακή μονάδα, όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας, χώροι  συσκευασίας με κατάλληλα εξοπλισμένες γραμμές παραγωγής, χώροι αποθήκευσης και συντήρησης με σύγχρονους ψυκτικούς θαλάμους.


Σήμερα συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε με μεράκι στην παραγωγή, συσκευασία και εξαγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού με κύριες ποικιλίες τις Thompson seedless, Crimson seedless, Victoria, Italia, Red Globe. O κύκλος εργασιών μας αγγίζει τους 6 μήνες και σε αυτή την περίοδο εξάγουμε περί τους 6.000 τόνους νωπού προϊόντος από τους οποίους το 10% προέρχεται από ιδιόκτητους αμπελώνες της εταιρείας.

Το όραμα και οι στόχοι μας:

  1. Να είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι συνεργάτες
  2. Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας
  3. Να προμηθεύουμε με ταχύτητα τους πελάτες μας με τα πιο ασφαλή και υγιή προϊόντα της αγοράς
  4. Να εκσυγχρονίζουμε διαρκώς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μας

Προσδοκούμε να είμαστε:
" οι καλύτεροι προμηθευτές για τους πελάτες μας,
οι καλύτεροι συνεργάτες για τους προμηθευτές-παραγωγούς μας,
αυτοί που ικανοποιούν σταθερά τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή "Για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αγοράς και τις δικές μας φιλοδοξίες, έχουμε επενδύσει και στην ασφάλεια τόσο του εργατικού μας προσωπικού, όσο και του τελικού καταναλωτή. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε συστήματα ασφάλειας και παρακολούθησης της παραγωγής (αμφίδρομη ιχνηλασιμότητα), μέσα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα IFS, BRC και GLOBALG.A.P.The company G. Katsagkiotis S.A. was founded in 1981 by George Katsagkiotis and located at Myrtofyto, 33 km west from Kavala city in Northern Greece, in the heart of a region with a long tradition in viticulture. From its inception until today, keeping always in mind the principles and values ??that govern its operation, our company is a benchmark in the grading, packaging and marketing of fresh fruit.In 1986 the first privately owned facilities of G. Katsagkiotis S.A. were constructed and gradually developed into what now consists of a land area of ??2.6 ha, one modern building unit, where the headquarters of the company are hosted, packing areas with well-equipped production lines, storage areas and modern cooling chambers.Today we continue to operate with care in production, packaging and export of table grapes. The main varieties that concern us are Thompson seedless, Crimson seedless, Victoria, Italia, Red Globe.  Our working turnover can be up to six months and in that period of time we export approximately 6.000 tones of fresh fruit. 10% of this volume comes from the company's owned vineyards.
[Layout with marketing period of every variety]Our vision and goals:

  1. To be consistent and reliable partners
  2. To continually improve the quality of our products and services
  3. To supply our customers fast with the safest and healthiest products available in the market
  4. To continually modernize  our facilities and equipment

We expect to be:
"The best supplier for our customers,
the best partner for our suppliers-producers,
those who consistently meet the needs of the final consumer "To meet the demands of the market and our own ambitions, we have invested in the security both of our work force and the final consumer. For this reason we apply safety and production monitoring systems (bidirectional traceability), through internationally recognized standards IFS, BRC and GLOBALG.AP

 www.katsagiotis.gr