ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Το κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από 7 χρόνια αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας καταξιωμένων ιατρών και επιχειρηματιών μετόχων με ενδιαφέρον στην υγεία που παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία συνεχίζουν να επενδύουν στην περιοχή που ζουν.

Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης υψηλών προδιαγραφών, σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη νοσοκομειακή τους θεραπεία, για μια πλειάδα παθήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σφαιρική αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς με απώτερο σκοπό την αποθεραπεία του και τη σταδιακή κοινωνική και επαγγελματική του επανένταξη.

Είναι το πλέον σύγχρονο από πλευράς ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικού δυναμικού στην αποκατάσταση, παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής αποθεραπείας και αποκατάστασης. Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εκφράζει τη φιλοσοφία των μετόχων για παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης, εφαρμόζοντας τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία.

Το κέντρο έχει συμβληθεί με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να δέχεται ασθενείς από κάθε σημείο της χώρας.