ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ & ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ KLEEMANN

Με βελτιωμένες επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο μικτής και καθαρής κερδοφορίας, έκλεισε η χρήση του 2012 για τον όμιλο KLEEMANN.

Η στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της εταιρίας τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα στο τέλος του 2012 ο Όμιλος να έχει παρουσία σε 90 χώρες έναντι 75 το 2011 και να παρουσιάζει αύξηση των διεθνών πωλήσεων, κατά 17% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, το ποσοστό των διεθνών πωλήσεων ανέρχεται πλέον στο 78% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών από 68% το 2011.

Επιπρόσθετα, στο τέλος του 2012 η KLEEMANN προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Μόσχα, όπου διατηρούσε εμπορικό γραφείο, με στόχο να αξιοποιήσει περαιτέρω τη δυναμική της ρωσικής αγοράς, η οποία αποτέλεσε πέρυσι τη νούμερο ένα διεθνή αγορά της μητρικής, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 11,5 εκατ. ευρώ, διπλάσιες σε σχέση με το 2011.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 92,3 εκατ. ευρώ από 91,2 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένος κατά 1,3%. Το μικτό περιθώριο κέρδους το 2012 διαμορφώθηκε σε 31,0% από 30,6% το προηγούμενο έτος, ενώ η επίτευξη στο τέταρτο τρίμηνο ήταν ακόμα πιο υψηλή, και ανήλθε σε 32,6%. Η βελτίωση αυτή που αποτυπώνεται από το δεύτερο εξάμηνο προήλθε από την επιτυχή εφαρμογή στρατηγικών μείωσης κόστους μέσα στο 2012.Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ η μητρική επανήλθε στην κερδοφορία, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων 38 χιλ. ευρώ από ζημίες 2,2 εκατ. ευρώ το 2011. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε -78 χιλ ευρώ από 73 χιλ ευρώ το προηγούμενο έτος.

Για τη χρήση 2012 το διοικητικό συμβούλιο της KLEEMANN δεν προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος.

Σημειώνεται ότι στο αποτέλεσμα του Ομίλου έχουν συμπεριληφθεί και προβλέψεις επισφάλειας ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. το 2011. Οι υψηλές προβλέψεις οφείλονται στη συνετή πολιτική του Ομίλου και αφορούν πελάτες της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από τη ζημία των νεοσύστατων θυγατρικών της Κίνας και της Αγγλίας, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, από έκτακτα έξοδα εμπορικής ανάπτυξης και γραφείων αντιπροσώπευσης ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, καθώς και κόστος από συναλλαγματικές διαφορές στη θυγατρική της Τουρκίας ύψους 117 χιλ. ευρώ έναντι 604 χιλ. ευρώ εσόδου το 2011. Τέλος, από την αποτίμηση των ακινήτων στην εύλογη αξία, προέκυψε διαφορά 736 χιλ ευρώ εκ των οποίων τα 195 χιλ ευρώ επιβάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης και τα 541 χιλ ευρώ τα ίδια κεφάλαια. Χωρίς τους παραπάνω παράγοντες, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το 2012 θα διαμορφώνονταν σε 10,1 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, ο Όμιλος παρουσιάζει εξαιρετική κεφαλαιακή διάρθρωση έχοντας θετικές λειτουργικές ροές ύψους 11,8 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε μόλις 2,7 εκατ. ευρώ, επίδοση που δείχνει την χρηματοδοτική αυτάρκεια του Ομίλου. Παράλληλα, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα είναι πολύ υψηλός και ανέρχεται σε 1,50, επιβεβαιώνοντας την περιορισμένη έκθεση του Ομίλου και την υγιή οικονομική του πορεία.

Στο μεταξύ, σε ακόμη πιο βελτιωμένες επιδόσεις προσβλέπει ο Όμιλος KLEEMANN για το 2013, έχοντας ως βασικό στόχο τη διεθνή εξάπλωσή του και την είσοδό του σε όλες τις αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης. Η διοίκηση με γνώμονα την ικανότητα ανάπτυξης του Ομίλου, ο όποιος σε λίγα χρόνια άλλαξε επιτυχώς το πεδίο δραστηριότητάς του από την εγχώρια στη παγκόσμια αγορά, εκτιμά πως θα συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία του και το 2013.από αριστερά: κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δεξιά κ. Απόστολος Καλύβας, αναπληρωτής εμπορικόςδιευθυντής της KLEEMANN και γενικός διευθυντής της θυγατρικής της KLEEMANN στην Τουρκία.

Βράβευση της KLEEMANN στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης 2012».

Το 3ο βραβείο καλύτερης εταιρίας μεσαίας-μικρής κεφαλαιοποίησης για το 2012 κέρδισε η KLEEMANN στο πλαίσιο της δέκατης διοργάνωσης του θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης 2012».

Το βραβείο παρέλαβε, κατά τη διάρκεια δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην Αθήνα, ο αναπληρωτής εμπορικός διευθυντής της KLEEMANN και γενικός διευθυντής της θυγατρικής της KLEEMANN στην Τουρκία, Απόστολος Καλύβας.

Σημειώνεται ότι στην αξιολόγηση συμμετείχε το ευρύ επενδυτικό κοινό, μέσω της ιστοσελίδας www.hrima.gr, του περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της ηλεκτρονικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ WEEK, που αποστέλλεται σε 50.000 συνδρομητές. 

Φέτος, ψήφισαν συνολικά 1.254 αναγνώστες.

Στόχος του περιοδικού ΧΡΗΜΑ είναι η βράβευση των καλύτερων εταιριών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

 

Σε ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Μόσχα προχώρησε η KLEEMANN


Αθήνα


Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Μόσχα, με την επωνυμία
KLEEMANN LIFTS RUS, προχώρησε η KLEEMANN, με στόχο την περαιτέρω
ισχυροποίηση της παρουσίας της σε μια κομβική και πολλά υποσχόμενη
αγορά.

Μάλιστα, εδώ και δύο χρόνια που λειτουργεί γραφείο αντιπροσώπευσης
στη Μόσχα, η Ρωσία αποτελεί την υπ' αριθμόν ένα αγορά για τη μητρική
από πλευράς τζίρου, με τη φετινή χρονιά να παρουσιάζει ήδη αύξηση 77%
σε σχέση με πέρυσι.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε 10
εκατ. ρούβλια (περίπου 250.000 ευρώ), με μετόχους κατά 99,5% την
κυπριακή θυγατρική KLEEMANN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED και κατά
0,5% τον Νικόλαο Ν. Κουκούντζο, γενικό διευθυντή και μέτοχο της
μητρικής εταιρίας. Σημειώνεται ότι βάσει της ρωσικής νομοθεσίας,
απαγορεύεται η δημιουργία μονοπρόσωπης ΕΠΕ και συνεπώς ήταν αδύνατη η
συμμετοχή της κυπριακής θυγατρικής με 100%.

Σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων
συστημάτων ανελκυστήρων, καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συνολικής
γκάμας των προϊόντων του ομίλου στη γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά των
χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μέσω της λειτουργίας της ρωσικής
θυγατρικής, η διοίκηση της KLEEMANN προσβλέπει στη σημαντική ενίσχυση
των διεθνών πωλήσεων του ομίλου, αλλά και στη διείσδυσή του σε νέες
αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η KLEEMANN διαθέτει διεθνείς θυγατρικές
εταιρίες σε Τουρκία, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Αγγλία, Χονγκ-Κονγκ και
Κίνα, ενώ γραφεία αντιπροσώπευσης λειτουργούν σε Πολωνία, Γερμανία και
Ντουμπάι.