Η   Ε λ λ η ν ι κ ή   Φ ω ν ή   σ ε   5 5   γ λ ώ σ σ ε ς
   G r e e k   V o i c e   i n   5 5   l a n g u a g e sΠάμε Σινεμά ; Οι ταινίες της εβδομάδας
 
ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΤΟΝΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
Θέατρο - Σινεμά    (click)   Μουσική    (click)  Αθλητισμός    (click)  Οικονομικά Θέματα    (click)
     
Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ο κατασκευαστικός «παράδεισος» των παρευξείνιων χωρών


Θεσσαλονίκη

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, διατηρούν οι αγορές του Παρευξείνιου Τόξου, καθώς παραμένουν ανεξερεύνητες και μπορούν να δώσουν διέξοδο στην επιχειρηματική δυσπραγία. Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, που ''βλέπουν'' την εγχώρια αγορά να πλήττεται έντονα, έχουν τη δυνατότητα να στραφούν στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο από τη συγκεκριμένη, δυσμενή κατάσταση, προσφέροντας σημαντικές εναλλακτικές προτάσεις και ευκαιρίες. Στον κατασκευαστικό "παράδεισο" των παρευξείνιων χωρών, όπου ήδη δραστηριοποιούνται (στις περισσότερες απ' αυτές) οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα δεδομένα αναπροσαρμόζονται, ιδίως έπειτα από την εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως ο σχεδιασμός βασικών έργων υποδομών, η χαμηλή φορολογία, τα επενδυτικά κίνητρα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα παραπάνω προκύπτουν από τη μεταπτυχιακή εργασία των Ελένης Μαυροπούλου - Aννας Κελεσίδου (τίτλος: Διερεύνηση προοπτικών εισόδου ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στις παρευξείνιες χώρες. Μελέτη περιπτώσεων), η οποία εκπονήθηκε, στο πλαίσιο του μαθήματος "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον" στο θεματικό άξονα "Παρευξείνιες Χώρες, Κατασκευές και Πράσινη Ανάπτυξη" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η εικόνα των κατασκευαστικών κλάδων στις παρευξείνιες χώρες είναι η ακόλουθη:

Βουλγαρία

Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης έργων και ευκαιριών για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Στα σημαντικότερα από αυτά περιλαμβάνονται η δημιουργία επτά νέων βιομηχανικών ζωνών (Ρούσε, Βίντιν, Σβίλεγκραντ, Πλόβντιφ, Πλέβεν, Κάρλοβο, Βάρνα), καθώς και τα σχέδια κατασκευής τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επιπλέον, υποδομές, όπως η νέα σιδηροδρομική γραμμή Βίντιν - Σόφια παρουσιάζουν ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - μελετώνται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μίας επιχείρησης καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές), στις αδυναμίες περιλαμβάνονται το μικρό μέγεθος των ελληνικών εταιρειών έναντι των λοιπών διεθνών κατασκευαστικών κολοσσών, που διεκδικούν έργα στη Βουλγαρία. Επίσης, πολλές κατασκευαστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να μεταφέρεται αυτό το πρόβλημα και στις εκεί (στο εξωτερικό) δραστηριότητές τους. Στις ευκαιρίες, πρωταγωνιστική θέση έχει η μεγάλη έλλειψη υποδομών και οι προοπτικές ανάπτυξης έργων υποδομής για τα επόμενα χρόνια, καθώς και τα ευνοϊκά μέτρα που ελήφθησαν για την προσέλκυση ξένων επενδυτών από τη βουλγαρική κυβέρνηση (προοδευτική μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ, βελτίωση νομικού καθεστώτος των δημοσίων προμηθειών και των διαδικασιών πτώχευσης, καταπολέμηση της διαφθοράς στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων). Στην κατηγορία "απειλές", τονίζεται ότι η Βουλγαρία "χαρακτηρίζεται από ασταθές νομοθετικό πλαίσιο (?) γραφειοκρατία, πλημμελή λειτουργία της δικαιοσύνης και χαλαρό έλεγχο των δραστηριοτήτων της αστυνομίας, διαδεδομένες πρακτικές δωροδοκίας, γενικά έντονα περιστατικά διαφθοράς, καθώς και από οργανωμένο έγκλημα".

Ρουμανία

Η συμφωνία για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας -που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας- το οποίο θα συνδέει το Βουκουρέστι με τη Βουδαπέστη, μέσω της πόλης Κονστάντζα θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για τη δραστηριοποίηση ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Εξάλλου, η περιβαλλοντική και τουριστική ανάπτυξη στο Δέλτα του ποταμού Δούναβη, δράση η οποία περιλαμβάνει κατασκευή δύο λιμανιών, εκτιμάται ως μια επιπλέον ευκαιρία. Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT, η Ρουμανία αποτελεί πόλο έλξης για πολλές κατασκευαστικές εταιρείες. Στα δυνατά "χαρτιά" των ελληνικών εταιρειών περιλαμβάνεται η εμπειρία τους, η έντονη παρουσία τους στη χώρα, η τεχνογνωσία και η έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού από τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες για μεγάλα έργα. Στις αδυναμίες, "πρωταγωνιστούν" οι οικονομικές δυσκολίες που μεταφέρονται από την Ελλάδα στις εκεί δραστηριότητες των εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή και αγκύλωση των περισσότερων κατασκευαστικών εταιρειών στην ελληνική πραγματικότητα (μη τήρηση προτύπων). Στις ευκαιρίες ''κυρίαρχη'' θέση κατέχουν οι άφθονες πρώτες ύλες, η φθηνή γη, η παροχή φθηνού και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού νέων ηλικιών, η γεωγραφική θέση της χώρας και η χαμηλή φορολόγηση. Στις απειλές, τονίζεται πως στη χώρα παρατηρούνται πολύ έντονα φαινόμενα παραοικονομίας και οργανωμένου εγκλήματος (ο δείκτης αντίληψης της διαφθοράς της Ρουμανίας είναι 3,7 και την κατατάσσει στην 69η θέση παγκοσμίως).

Ουκρανία

Ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος υπήρξε σημαντικό στήριγμα της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας για χρόνια, αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες από τα μέσα του 2008 και μέχρι το 2010. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κατασκευών, 1.222 κατασκευαστικές εταιρείες εκκαθαρίστηκαν το 2009 στην Ουκρανία και περίπου 112.000 εργαζόμενοι απολύθηκαν. Την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν ακόμη εγγεγραμμένες περίπου 58.000 εταιρείες στον τομέα των κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων 544 κρατικών εταιρειών. Ωστόσο, το πλήγμα που δέχθηκε η αγορά την περασμένη διετία, ενδέχεται να "επουλωθεί", καθώς, η κυβέρνηση σχεδιάζει διάφορα σημαντικά έργα, όπως την ανακατασκευή του οδικού δικτύου. Βάσει της ανάλυσης SWOT, στις δυνάμεις των ελληνικών εταιρειών περιλαμβάνεται η εμπειρία τους, η έντονη παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή της Ουκρανίας και η έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού από τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες για μεγάλα έργα. Στις αδυναμίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές δυσκολίες που μεταφέρονται από την Ελλάδα στις εκεί δραστηριότητες των εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή και αγκύλωση των περισσότερων κατασκευαστικών εταιρειών στην ελληνική πραγματικότητα (μη τήρηση προτύπων). Στις απειλές, τα φαινόμενα παραοικονομίας και διαφθοράς στη χώρα, η οικονομική κρίση και η μέτρια έως υψηλή φορολόγηση.

Τουρκία

Οι επενδύσεις του κατασκευαστικού κλάδου αφορούν κατά 60% την κατασκευή κατοικιών και κατά ισόποσο 20% αφενός την κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων για επαγγελματική - βιομηχανική χρήση και αφετέρου την κατασκευή έργων υποδομής. Το σύνολο των εγγεγραμμένων κατοικιών ανέρχεται στις 16.250.000 μονάδες, εκ των οποίων το 84% βρίσκεται στις αστικές περιοχές (παραμένει άγνωστος ο αριθμός των παράνομων κτισμάτων και κατοικιών) και εκτιμάται ότι μέχρι το 2015 η ζήτηση θα κυμαίνεται σε 900.000 νέες κατοικίες ετησίως. Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT, στις δυνάμεις των ελληνικών κατασκευαστικών περιλαμβάνεται η εμπειρία τους, στις αδυναμίες οι οικονομικές δυσκολίες που μεταφέρονται από την Ελλάδα στις εκεί δραστηριότητες των εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή και αγκύλωση των περισσότερων κατασκευαστικών εταιρειών στην ελληνική πραγματικότητα (μη τήρηση προτύπων). Στις ευκαιρίες περιλαμβάνονται η γεωγραφική θέση της Τουρκίας (στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας), η τεράστια τοπική αγορά με υψηλή ζήτηση νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η αφθονία πρώτων υλών, φθηνής γης, η έλλειψη υποδομών, καθώς και το γεγονός ότι οι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών προσφέρουν παραδοσιακά τις περισσότερες θέσεις εργασίας στη χώρα. Στις απειλές τονίζεται ότι "η νομοθεσία είναι δυσκίνητη, γεγονός που καθιστά τις τουρκικές εταιρείες και τους ξένους επενδυτές να δυσανασχετούν (?) πολύ υψηλά επιτόκια στα επιχειρηματικά δάνεια που φθάνουν και το 17%, καθώς και τα φαινόμενα παραοικονομίας και διαφθοράς".


 

ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ!

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα στα ίδια μένουν... ΛΕΕΙ μια λογική ότι, «μεγαλύτερη και από τη σοφία είναι η εμπειρία». Διότι δεν πρέπει μόνο να είναι κανείς σοφός για να καταλάβει ότι με την εξουσία «παίζουν» πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι εραστές (κατά μια έννοια «νταβατζήδες» οι οποίοι και δεν επιτρέπουν σε άλλους να την αγγίξουν), αλλά θα πρέπει να είναι κανείς και αρκετά έμπειρος ώστε να την έχει ζήσει για χρόνια αυτήν την στενή σχέση μεταξύ των παραγόντων - εραστών και της εξουσίας... ΕΙΠΑ τις προάλλες να θυμηθώ τα παλιά και τα ρεπορτάζ της δεκαετίας του 80, πήρα το αμάξι και τον δρόμο για την Κάρλα, με μουντό καιρό και πολύ αέρα για να παρακολουθήσω τα εγκαίνια της δημιουργίας της λίμνης, σχεδόν έναν αιώνα από την αποξήρανσή της. Ιστορικό γεγονός λέω, δεν θα το χάσω, ποιός ξέρει κάποιοι άλλοι απόγονοι της δικής μας εποχής μπορεί να την ... αποξηράνουν πάλι, ψάχνοντας ίσως για λύσεις σε θέματα διατροφικών αναγκών, ή ό,τι άλλο τέλος πάντων θα έχει ανάγκη ο τόπος και εκείνη η γενιά. ΕΙΔΑ λοιπόν στην Κάρλα, τι άλλο; νερά...πολλά νερά... Τις γνωστές «μπάρες» της δεκαετίας του 90, να γίνονται ταμιευτήρες και δυο τρεις ταμιευτήρες μαζί να σχηματίζουν σήμερα μια μικρή λίμνη. Τον περιφερειάρχη να ομιλεί στο βήμα για την σπουδαιότητα του έργου, που χρειάστηκε δεκαετίες να υλοποιηθεί (και την συμβολή βεβαίως πολλών ανθρώπων της εξουσίας, της κεντρικής και της τοπικής). Είδα πλειάδα ανθρώπων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, (ακόμα και της ...παραδιοίκησης) είδα σπουδαίους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοήθησαν στην επιτάχυνση εκταμίευσης των πόρων, να συμμετέχουν όλοι στη γιορτή, κυρίως χειροκροτώντας ή φωτογραφιζόμενοι (ανα)μεταξύ τους, για τον εμπλουτισμό του κοινωνικού βιογραφικού τους ενόψει ενδεχομένως της όποιας εκλογικής αναμέτρησης... ΜΠΡΟΣΤΑ από τους φωτογράφους, μια ομήγυρη «παραγόντων» με γύρισαν δεκαετίες πίσω. Οι ίδιοι άνθρωποι τα ίδια πρόσωπα, πιο γερασμένα πλέον από τον χρόνο, έπιαναν θέσεις απέναντι από τις κάμερες με μια μαεστρία επαγγελματική, που απέκτησαν από την πολυετή ενασχολησή τους με τα κοινά. Πάει λέω...Ή εγώ γέρασα και τους βλέπω όλους ίδιους, ή δεν υπάρχουν νέοι στον τόπο αυτό να δώσουν άλλη ζωντάνια, άλλη προοπτική σε ότι έχει σχέση με την ανάπτυξη ακόμα και με την πολιτική εκπροσώπηση. Δήμαρχοι δεκαετιών, παλιοί πρόεδροι κοινοτήτων, σύμβουλοι σιτεμένοι από τον χρόνο, πολιτικοί και διευθυντές υπηρεσιών που ξέχασαν να συνταξιοδοτηθούν, όλοι εκείνοι οι «πολιτευτές», αλλά και οι πρωτοκλασάτοι κομματάνθρωποι - «ιδιαίτεροι» όλων των χώρων, που ...σταφίδωσε τα πρόσωπά τους ο χρόνος, «γυρολόγοι των εκδηλώσεων» ιδίως των εγκαινίων (μετα φαγητού παρακαλώ), προσδοκώντας τουλάχιστον δημοσιότητα, δεν λένε ακόμα να εγκαταλείψουν, να αποτραβηχτούν παραχωρώντας τις θέσεις τους σε νέους ανθρώπους, ορεξάτους για δουλειά, πιο δυνατούς να χαράξουν το μέλλον που άλωστε τους ανήκει... ΔΕΝ είχε τελειώσει η τελετή των εγκαινίων εκεί στα παρακάρλια χωράφια και μελαγχόλησα. Πήρα τον δρόμο της επιστροφής. Άραγε τι ζητούσα και γω εκεί; Πάνε πάνω από τρεις δεκαετίες τώρα από την πρώτη σύσκεψη που είχα παρακολουθήσει τότε ως ρεπόρτερ της «Ελευθερίας» για την δημιουργία της λίμνης αλλά και την (στα χαρτιά ακόμη) εκτροπή του Αχελώου! Οι παλιοί «παράγοντες» πρέπει να κλείσουν τον κύκλο της ζωής τους στα κοινά. Κρίμα όμως, γιατί από μόνοι τους δεν το κάνουν ποτέ οι περισσότεροι. Η εξουσία είναι μια πλούσια ερωμένη, κρατά ομήρους τους «τσιμπιμένους» μαζί της. Οι μόνοι που μπορούν να βάλουν τέλος σ´αυτές τις σχέσεις είναι οι ψηφοφόροι. Κανείς άλλος...

Γράφει ο Δημοσιογράφος Χρήστος Τσαντήλας

Αναλυτικά στη σελίδα "Θέματα" >>


 
Ειδήσεις για όλους | Θέματα | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία