Το 1983 από την κοινοπραξία "ΜΕΣΗ ΕΠΕ" προήλθε ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ, που είχε την εμπειρία των προηγούμενων ετών στην από κοινού διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και την αυτοδιαχείριση και έτσι πολύ σύντομα αναπτύχθηκε και ξεχώρισε στον συνεταιριστικό χώρο.

Την ίδια χρονιά για καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του προέβη σε επέκταση και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων εγκαταστάσεων με αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικού διαλογητηρίου - συσκευαστηρίου νωπών φρούτων και κατασκευή ψυκτικών χώρων με θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για τα οποία επιδοτήθηκε από τον ΚΑΝ.(Ε.Ε.)355/77 του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ο συνεταιρισμός αναγνωρίστηκε ως ομάδα παραγωγών στα πλαίσια του Καν.(Ε.Ε.)1035/72 από την πρωτοβάθμια επιτροπή ειδικής αναγνώρισης για τα προϊόνταροδάκινα , νεκταρίνια, μήλα, αχλάδια, τομάτα κ.λ.π.

  Στην πορεία των χρόνων ο Α.Σ. ΜΕΣΗΣ με την σύγχρονη υποδομή και τα έμπειρα διοικητικά και υπηρεσιακά στελέχη δραστηριοποιείται με όλα τα μέσα που έχει κάνοντας δυναμική την παρουσία του στον συνεταιριστικό χώρο με τα διακινούμενα αγροτικά προϊόντα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων από το στάδιο της παραγωγής μέχρι την διάθεση. Τις υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του και τρίτους και το σοβαρό δίκτυο πελατών στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.   Η πιο πάνω πορεία και λειτουργία του Α.Σ. ΜΕΣΗΣ είναι ταυτόσημη με την λειτουργία του ως ομάδα παραγωγών.

  Συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για εξασφάλιση διάθεσης μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής των μελών του συμμετέχει το 1996 με ποσοστό 33% στην ίδρυση της κοινοπραξίας συνεταιριστικών οργανώσεων «ΑΛ.Μ.ΜΕ» για την παραγωγή κομπόστας φρούτων και για τον σκοπό αυτό αγοράζει με τις άλλες δύο συνεταιριστικές οργανώσεις της κοινοπραξίας το εργοστάσιο «ΑΛΒΕΝΑ».

  Στην συνέχεια με την απόφαση με αριθ.πρωτ.1690/20-11-98 της δευτεροβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε αναγνώριση σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Ε.)2200/96 (άρθρο 11 παρ.3) περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών για την κατηγορία προιόντων «ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ».   Η λειτουργία του συνεταιρισμού ως ομάδα παραγωγών γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., τις αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας και τις Εθνικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών.   Ο αριθμός των μελών της ομάδας παραγωγών είναι σήμερα 445 μέλη που καλλιεργούν 10150 στρέμματα περίπου με μια αρκετά μεγάλη ποικιλία οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η περιφέρεια του συνεταιρισμού εκτείνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ν.Ημαθίας ,όμως η πλειοψηφία των μελών του προέρχεται κυρίως από τον οικισμό Βέροιας την Μέση .

  Το διάστημα 2001-03 η ομάδα παραγωγών Α.Σ. ΜΕΣΗΣ επιδοτήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Καν.(Ε.Ε.)2200/96 609/01 που αφορούσαν τον εξοπλισμό της οργάνωσης, την εισαγωγή της ολοκληρωμένης καλλιέργειας στα συμπύρηνα ροδάκινα κατ΄ αρχήν και αργότερα την επέκταση της στα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια και τέλος σε εργασίες υποστήριξης και καλύτερης οργάνωσης της διάθεσης της παραγωγής.