Νεοχώριο Μαντινείας

22 100 Τρίπολη

τηλ: 6972-258505, 6972-093155

moropoulougeorgia@yahoo.gr