ΝΕΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πηγή - Αξιούπολης, 61400, Κιλκίς, Ελλάδα

T: +30 2343032120

W: www.neramakedonias.gr

fb: Νερά Μακεδονίας

E: ntheologis@neramakedonias.gr