ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Δ/νση : Ακτή Α. Παπανδρέου, Λαύριο, ΤΚ 19500

W: www.oll.gr

E: info@oll.gr

Τ: 22920 27711, 22920 22089 F: 22920 22779