Το λιμάνι του Πειραιά με τη στρατηγική γεωγραφική του θέση, τη δυναμική που διαθέτει και τη συνεχώς ανοδική του πορεία, αποτελεί μηχανή ανάπτυξης της λιμενικής βιομηχανίας και της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά και εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης με υπερσύγχρονες υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, που λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ενταγμένο στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και έχει πιστοποιηθεί ως οικολογικό λιμάνι (ECO PORT).

Στα 37 χλμ. των κρηπιδότοιχών του, εξυπηρέτησε το 2016 40.000 αφίξεις/αναχωρήσεις πλοίων, 3.700.000 εμπορευματοκιβώτια (TEU’s), 16.000.000 επιβάτες και 360.000 οχήματα – εμπορεύματα. Επίσης διαθέτει τομέα ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται υπό αναδιοργάνωση και σύντομα θα προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Με το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα άνω των € 350 εκατ., στοχεύει στη θεαματική αύξηση των παραπάνω μεγεθών και τη καθιέρωσή του στο σημαντικότερο κέντρο διαμετακόμισης και εφοδιαστικής αλυσίδας της Μεσογείου.                                                    
Πέραν της αύξησης του κύκλου εργασιών των επιμέρους δραστηριοτήτων του λιμένα ως αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων που προβλέπονται στη νέα σύμβαση παραχώρησης, εκτιμάται πως η ιδιωτικοποίηση του λιμένα και η σταδιακή λειτουργία του σε όρους βέλτιστης παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση μιας πιο πελατοκεντρικής και ευέλικτης πολιτικής στον τομέα του marketing, θα προσελκύσουν επιπλέον εμπορευματικό και επιβατικό έργο.

Στον εμπορικό λιμένα (σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων και διακίνησης αυτοκινήτων) πέραν της περαιτέρω ανάδειξης του στρατηγικού πλεονεκτήματος της γεωγραφικής θέσης του λιμένα, ως κόμβου μεταφόρτωσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, υπάρχει μεγάλο περιθώριο αξιοποίησης της σύνδεσης με το εθνικό και κατ’ επέκταση με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, που διευρύνει σημαντικά την ενδοχώρα (hinterland) του Πειραιά, παρέχοντας του πρόσβαση σε νέες αγορές.

Στον τομέα της κρουαζιέρας η ανάπτυξη των νέων σταθμών κρουαζιέρας, η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και η εμπιστοσύνη προς το λιμάνι του Πειραιά της Carnival Cruise Lines, εταιρείας με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παγκοσμίως σε διακίνηση επιβατών και έσοδα, αναμένεται να προσελκύσουν και άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου ενισχύοντας συνολικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν και την προβολή του στο εξωτερικό.

Οι μεγάλης κλίμακας προγραμματιζόμενες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα όχι μόνο θα βοηθήσουν τον Πειραιά να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς Κρουαζιέρας (μεγέθυνση πλοίων), αλλά και θα του προσδώσουν ηγετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα ανταγωνιστικά λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η σχεδιαζόμενη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Λιμενικής Ζώνης του Κεντρικού Λιμένα πλέον της ώθησης της συγκεκριμένης αγοράς θα δημιουργήσει ενδιαφέρον για την μεγαλύτερης διάρκεια παραμονή στον λιμένα, επιβατών Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας.

Στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, πέραν της υλοποίησης του εξαγγελθέντος επενδυτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου, η εταιρεία θα προσπαθήσει να αναπτύξει τεχνικές λύσεις, με πελατοκεντρική προσέγγιση, προκειμένου να πείσει ότι η ΝΕΖ Περάματος αποτελεί το ιδανικό σημείο για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αναβάθμισης πλοίων, που ορίζονται στον προσφάτως εγκριθέντα Κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).


Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την συντονισμένη προσπάθεια εσωτερικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και αναμόρφωσης των κανονιστικών διατάξεων, θέτουν από το αμέσως προσεχές διάστημα τις απαραίτητες βάσεις για την ενίσχυση της θέσης της ΟΛΠ ΑΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

 

www.olp.gr