ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΕΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

ΚΟΡΝΟΣ - ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81400

T: +30 2254061117
M: +30 6973245017

W: www.kavourmaslimnou.gr

fb: Παλαίστρος - Παραδοσιακός Καβουρμάς Λήμνου

E: palaistroskavourmas@gmail.com