ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ιδρύθηκε το 1935 στο Αίγιο Αχαΐας και αποτελείται από 26 πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με σύνολο 6.000 περίπου ενεργών μελών.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας -που περιλαμβάνουν εργοστάσια επεξεργασίας σταφίδας, τυποποίησης ελαιολάδου και συσκευασίας εσπεριδοειδών- απασχολούνται καθημερινά περίπου 200 άτομα.

Τα προϊόντα που παράγει η Π.Ε.Σ. είναι τα παρακάτω: Κορινθιακή Σταφίδα «ΒΟΣΤΙΤΣΑ Π.Ο.Π», Κορινθιακή Σταφίδα, Σουλτανίνα, Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, Εσπεριδοειδή, Βιολογικά προϊόντα.

Η Π.Ε.Σ. εξάγει περίπου το 98% των προϊόντων που εμπορεύεται σε πάνω από 40 χώρες του κόσμου.

Σήμερα, η Π.Ε.Σ. είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας Κορινθιακής σταφίδας καθώς συσκευάζει και εξάγει περίπου το 60% της συνολικής ετήσιας εγχώριας παραγωγής και το 90% περίπου της παραγωγής της κορυφαίας
ποιότητας Κορινθιακής σταφίδας «ΒΟΣΤΙΤΣΑ Π.Ο.Π».

Η Π.Ε.Σ. συγκεντρώνει και τυποποιεί αποκλειστικά το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο των παραγωγών-μελών της διασφαλίζοντας ένα άριστης ποιότητας προϊόν.

Οι σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των εργοστασίων τροφίμων και είναι διαπιστευμένες κατά ISO 9001, ISO 2200, BRC, HALAL και KOSHER. Τα Εργαστήρια
Ποιοτικού Ελέγχου είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17025.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στοχεύει τόσο στην διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων όσο και στην έρευνα νέων μεθόδων για την παραγωγή νέων προϊόντων και διεξάγει σημαντική
έρευνα σε συνεργασία με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς.

Η Π.Ε.Σ. αποτελεί πρωτοπόρο στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

AGRICULTURAL COOPERATIVES UNION
AEGHION S.A.

VOSTIZZA CURRANTS - OLIVE OIL - CITRUS FRUITS

COMPANY PROFILE

Agricultural Cooperatives Union - Aeghion S.A. (A.C.U Aeghion) was established in 1935 in Aeghion, Achaia and it is comprised by 26 first degree agricultural cooperatives with about 6,000 active growers-members.

In the modern production facilities -including three factories for currants, olive oil and citrus fruits processingapproximately 200 specialized employees are involved daily.

The main products of A.C.U Aeghion are the following: "Vostizza PDO" Currants, Currants (Zante, Gulf, Provincial), Sultanas, Extra Virgin Olive Oil, Citrus Fruits, Organic products.

About 98% of production is exported to over than 40 countries around the world.

Today, A.C.U Aeghion is the main packer of Black Corinthian Currants exporting about 60% of the total crop. Also, it is involved in about 90% of the highest quality "Vostizza PDO" Currants.

A.C.U Aeghion concentrates processes and exports exclusively the Extra Virgin Olive Oil of its growers-members ensuring an exceptional quality natural product.

Latest technology production facilities comply with the strictest food industry specifications and production processes are certified under ISO 9001, ISO 22000, BRC, Kosher and Halal quality standards.

Quality Laboratories are certified under ISO 17025 quality standards.

The R&D Department aims at ensuring the high quality of the products as well as in terms of investigating new methods for the production of new products. Also, it conducts significant research in cooperation with Greek and European Universities and other Organizations.

A.C.U Aeghion is considered as a pioneer in the cultivation and marketing of organic products in Greece since early 1980's.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε

Κορίνθου 201

Τ.Κ. 25 100 - Αίγιο

Tηλ: 2691 022409
Fax: 2691 022384

Web: www.pesunion.gr

E-mail: sales@pesunion.gr