Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης Οργανισμού Λιμένος Πaτρών Α.Ε.

Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών

Τ.Κ: 26 333 Πάτρα


W: www.patrasport.gr

E: secretary@patrasport.gr / manageroffice@patrasport.gr

Τ: +30 2610-365 113 F: +30 2610-365 110