Φασόλια Πρεσπών

Τα φασόλια Πρεσπών αποτελούν παραδοσιακό προϊόν της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα θρεπτικά, ενώ ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους που οφείλεται στον τόπο αλλά και στον τρόπο παραγωγής τους. Έχουν χαρακτηριστεί ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε). Επιπλέον, η καλλιέργεια των φασολιών των Πρεσπών έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Με το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τα φασόλια Πρεσπών καλλιεργούνται ακολουθώντας ένα σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής με σεβασμό στο περιβάλλον έτσι ώστε να παράγονται προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές των φασολιών Πρεσπών.
Ακριβή στοιχεία για το πότε ακριβώς άρχισε η καλλιέργεια του φασολιού στην Πρέσπα δεν υπάρχουν, αναφέρεται όμως ότι πληθυσμός φασολιού με την επωνυμία «πλακί» ή «πλακέ» εισήχθη στην περιοχή την δεκαετία του 1920 και καλλιεργήθηκε συστηματικά σε κοιλάδες και δροσερά μικροκλίματα, ενώ υπάρχουν ταξιδιωτικά κείμενα που ανάγονται στη δεκαετία του 1930 και του 1940 και βεβαιώνουν πως η καλλιέργεια του φασολιού στη περιοχή των Πρεσπών ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη από τότε. Μετά τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, που ολοκληρώθηκε το 1967, οι καλλιέργειες μετατοπίστηκαν στις παραλίμνιες περιοχές της Μικρής Πρέσπας.

Θεσμικό Πλαίσιο


Τα φασόλια Πρεσπών πρόσφατα (28 Μαΐου 2009) χαρακτηρίστηκαν προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), τόσο τα μεγαλόσπερμα πλακέ, όσο και οι γίγαντες – ελέφαντες. Πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι τη λήψη αυτών των αποφάσεων τα φασόλια Πρεσπών ήταν χαρακτηρισμένα ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) από το 1994.
Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη προστασία των προϊόντων από διάφορους επιτήδειους που προωθούν εισαγόμενα προϊόντα δεύτερης ποιότητας ως φασόλια Πρεσπών, με αποτέλεσμα να εξαπατούν λιανοπωλητές και καταναλωτές.
Με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις ορίστηκε ότι ως φασόλια Πρεσπών χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παράγονται, τυποποιούνται και συσκευάζονται στην περιοχή των Πρεσπών.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Τα φασόλια Πρεσπών διαθέτουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με ομοειδή προϊόντα που παράγονται σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Είναι αποδεδειγμένο ότι διαθέτουν περισσότερες πρωτεΐνες, θερμιδική αξία, ενέργεια και υδατάνθρακες και το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τους πίνακες των χημικών αναλύσεων των φασολιών Πρεσπών (πλακέ μεγαλόσπερμα και γίγαντες – ελέφαντες):

Εξέταση δείγματος


Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Πρεσπών

Αποτελέσματα εξέτασης


Πρωτεΐνες (%) 

23,8

Υγρασία (%)

9,62

Τέφρα (%)

4,46

Λίπος (%)

2,60

Υδατάνθρακες (%)

59,52

Θερμιδική αξία (kcal/100g)

356

 

Εξέταση δείγματος

Φασόλια πλακέ μεγαλόσπερμα Πρεσπών

Αποτελέσματα εξέτασης


Πρωτεΐνες (%) 

26,55

Υγρασία (%)

9,69

Τέφρα (%)

5,78

Λίπος (%)

2,77

Υδατάνθρακες (%)

55,21

Θερμιδική αξία (kcal/100g)

352

Σύντομη Ιστορία

Για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του προϊόντος της περιοχής, μια ομάδα παραγωγών της περιοχής ίδρυσε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ». Ο Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» αριθμεί 30 μέλη  με ποσοστό πάνω από το 50% της παραγωγής των φασολιών Πρεσπών. Η βασική αιτία για τη δημιουργία του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» προέκυψε από σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην διάθεση της παραγωγής των φασολιών Πρεσπών στην εγχώρια αγορά το 2003, αφού μεγάλη ποσότητα φασολιών Πρεσπών παρέμεινε αδιάθετη.

Φιλοσοφία

Ο Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των φασολιών των Πρεσπών. Επιπλέον, ο Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» συμβάλλει στην συνεργασία των μελών του για την ανάπτυξη και προαγωγή τους. Τα μέλη του συνεταιρισμού αναπτύσσουν δραστηριότητες για την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία των φασολιών των Πρεσπών. Επιπλέον, για την καλλιέργεια των φασολιών των Πρεσπών, για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας στα φασόλια Πρεσπών  εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Τα φασόλια Πρεσπών καλλιεργούνται ακολουθώντας ένα σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής με σεβασμό στο περιβάλλον. Τέλος, τηρείται το πρότυπο ISO 9001:2008 που διασφαλίζει και βελτιώνει την ποιότητα των φασολιών Πρεσπών αλλά και το πρότυπο ISO 22000:2005 για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων.

Καταστατικές Αρχές

Ο Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» ασχολείται με την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία των φασολιών των Πρεσπών. Βοηθάει τα μέλη του παρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια, συμβάλλει στην ανάπτυξη και εκτέλεση αγροτικών έργων, προστατεύει τα προϊόντα των μελών του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ», βοηθάει στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή, στην γνωριμία των επισκεπτών της περιοχής με τα παραδοσιακά φασόλια Πρεσπών, αλλά και με τις παραδοσιακές συνταγές της περιοχής με βάση τα φασόλια Πρεσπών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξή της περιοχής γενικότερα αλλά και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από επτά μέλη. Για την τρέχουσα περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

    * Ναλπαντίδης Κων/νος , Πρόεδρος

    * Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος

    * Γέρου Γεώργιος, Γραμματέας

    * Πατσέας Αναστάσιος, Ταμίας

    *Μιχαηλίδης Ηλίας, Μέλος

    *Νίρα Χρυσούλα, Μέλος

    * Καπουράνης Χρήστος, Μέλος

Μέλη

Ο συνεταιρισμός αριθμεί 36 μέλη με ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της παραγωγής σε όλη την περιοχή.

Τα μέλη του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» είναι:

   1. Αναστασιάδης Αναστάσιος

   2. Αναστασιάδου Κυριακή

   3. Γέρου Γεώργιος

   4. Γιάγκος Χρήστος

   5. Στεργίου Νικόλαος του Αναστασίου

   6. Δημητριάδης Ελευθέριος

   7. Ευθυμίου Κων/νος

   8. Ζάρος Σταύρος

   9. Ιωαννίδης Ιωάννης

  10. Καπουράνης Χρήστος

  11. Κατσανίδης Χρήστος

  12. Κωνσταντινόπουλος Αλέξανδρος

  13. Κωνσταντινόπουλος Χρήστος

  14. Μιχαηλίδης Ηλίας

  15. Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος

16. Ναλπαντίδης Μιχαήλ

  17. Νίρα Χρυσούλα

  18.  Πατσέα Αλεξάνδρα

  19. Πατσέας Αναστάσιος

  20. Ρέπα Μαρίνα

  21. Ρότσιας Ηλίας

  22. Σάββας Χρήστος

  23. Σιδηρόπουλος Γεώργιος

  24. Σιδηροπούλος Κων/νος

  25. Σιδηρόπουλος Μιχαήλ

  26. Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος

  27. Σιδηροπούλου Μαρία

  28. Στεργίου Νίκος του Αποστόλου

  29. Τσίκος Ιωάννης του Αλέξιου

30. Τσίκου Αικατερίνη του Απόστολου

 • Μουλιώτα Αρετή
 • Πετρίδου Φρειδερίκη
 • Τουτουντζής Δημήτριος
 • Δημητρόπουλος Χρήστος
 • Φωτίου Κωνσταντίνος
 • Τορκόπουλος Χρήστος

Υποδομή και Προϊόντα

Διαλογητήριο - Συσκευαστήριo

Η ένταξη του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» στο επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κατασκευή Διαλογητηρίου – Συσκευαστηρίου – Αποθήκης Οσπρίων, ήταν η αρχή για τη δημιουργία των σύγχρονων υποδομών που διαθέτει σήμερα. Το έργο κατασκευής του Διαλογητηρίου – Συσκευαστηρίου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007 και εγκαινιάστηκε από τον τότε πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, με την παρουσία του τότε αρμόδιου Υπουργού κ. Αλ. Κοντού, ο οποίος στήριξε ενεργά το Συνεταιρισμό.

Το σύνολο των κτηριακών υποδομών (χώρος παραγωγής, εκθετήριο και χώροι γραφείων) και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (αποθηκευτικοί χώροι, γεφυροπλάστιγγα, χώρος υποδοχής προϊόντων, χώροι στάθμευσης κλπ), υπερέβησαν το 1.000.000€ ως κόστος εγκατάστασης, ενώ στο σύνολό τους ολοκληρώθηκαν το 2008.

Κύκλος Εργασιών του συνεταιρισμού

Ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού παρουσιάζει συνεχόμενη ανοδική πορεία από την πρώτη χρονιά λειτουργίας έως και σήμερα. Τα ακαθάριστα έσοδά του αγγίζουν πλέον τα € 4.000.000 με συνεχόμενες αυξητικές τάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια του συνεταιρισμού να επεκταθεί στην παραγωγή δύο νέων κωδικών προϊόντων-την πάστα φασολιού και τον πουρέ φασολιού- εκμεταλλευόμενος την φύρα που προκύπτει κατά την διάρκεια επεξεργασίας της α’ ύλης.

Εξοπλισμός ποιότητας

Η γραμμή παραγωγής που στεγάζεται στο Διαλογητήριο – Συσκευαστήριο περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα. Τα προϊόντα μετά τη ζύγισή τους στην γεφυροπλάστιγγα, οδηγούνται στη χοάνη υποδοχής από όπου λαμβάνονται δείγματα για τους ποιοτικούς ελέγχους και περνούν από κόσκινα αναλόγως της κατηγορίας τους. Στη συνέχεια ειδική γυαλιστική μηχανή αφαιρεί ξένες ύλες και ειδικός χρωματοδιαλογέας με ακτίνες laser ξεχωρίζει τα χαλασμένα προϊόντα, ενώ ακολουθεί ταινία χειροδιαλογής για επιπλέον οπτικό ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων.

Τα φασόλια εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου υγρασίας έχουν υγρασία που υπερβαίνει το 14% οδηγούνται στο ξηραντήριο και στη συνέχεια στις ειδικές ζυγιστικές ενσακιστικές μηχανές (μηχανήματα συσκευασίας).

Συστήματα ποιότητας

Τα φασόλια Πρεσπών έχουν χαρακτηριστεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και για το σύνολο των προϊόντων του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» ακολουθείται το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Με βάση το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ο Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» έχει πιστοποιηθεί κατά:

 

    * AGRO 2-1, Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1ο: Προδιαγραφή και

    * AGRO 2-2, Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2ο: Απαιτήσεις για την Εφαρμογή στη Φυτική Παραγωγή.

Εκτός αυτών ο Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας:

    * ISO 9001:2008, που αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και

    * ISO 22000:2005, που αφορά στη διασφάλιση των προϊόντων για την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, ανταποκρινόμενος πλήρως στις απαιτήσεις που τίθενται από τον ΕΛΟΤ.

Έλεγχοι ποιότητας

Κατά την είσοδό τους τα προϊόντα στο Διαλογητήριο – Συσκευαστήριο του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» υφίστανται μία σειρά ποιοτικών ελέγχων για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των φασολιών Πρεσπών.

Για το σύνολο των φασολιών Πρεσπών του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» πραγματοποιούνται έλεγχοι (α) υγρασίας, (β) περιεκτικότητας ξένων υλών και (γ) οσμής.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανά περιοχή και παραγωγό πραγματοποιούνται για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και βαρέα μέταλλα (π.χ. κάδμιο) στα προϊόντα.

Τέλος, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται χημικοί έλεγχοι ανά κατηγορία προϊόντος για την περιεκτικότητα σε ότι αφορά στις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τη θερμιδική αξία, την ενέργεια κλπ.

Διακρίσεις-Βραβεύσεις

Στις 18 Οκτωβρίου 2010, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών ΄΄ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ΄΄ τιμήθηκε ανάμεσα σε 112 χώρες με το πρώτο βραβείο, το «NewMillenniumAward, October 2010» κατά τις εργασίες της 38ης Διεθνούς Βράβευσης Ποιότητας που πραγματοποιήθηκε στην Γενεύη της Ελβετίας. Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζεται και προβάλλεται η φιλοσοφία ποιότητας που ακολουθείται από τον συνεταιρισμό, δίνοντας στα μέλη του δύναμη και ώθηση να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την διασφάλιση της ποιότητας των φασολιών Πρεσπών και την προώθησή τους όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην διεθνή αγορά. Επιπλέον, έχει βραβευτεί το 2011 με το βραβείο ποιότητας από το ένθετο περιοδικό γαστρονόμος της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

Είδη φασολιών

Τα πιστοποιημένα ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) φασόλια Πρεσπών, τα οποία και παράγονται από τα μέλη του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ», είναι:

   1. Τα μεγαλόσπερμα πλακέ και

   2. Οι γίγαντες – ελέφαντες.

Σε ότι αφορά τους σπόρους είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα «μεγαλόσπερμα πλακέ» αποτελούν γνήσιο ντόπιο σπόρο της περιοχής των Πρεσπών, ενώ οι «ελέφαντες» στην Ελληνική επικράτεια παράγονται μόνο στην Πρέσπα, λόγω των ιδιαίτερων εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής.

Συσκευασίες

Σε κάθε συσκευασία του Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» αναγράφονται η ημερομηνία λήξης (δύο έτη μετά την ημερομηνία συσκευασίας), το όνομα του παραγωγού και ο κωδικός του αγροτεμαχίου στο οποίο παράχθηκαν τα συγκεκριμένα φασόλια Πρεσπών. Μόνο με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής είναι σίγουρος ότι τρώει φασόλια Πρεσπών!

Οι συσκευασίες στις οποίες διατίθενται τα φασόλια Πρεσπών που τυποποιούνται και συσκευάζονται από τον Α.Σ. «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ» είναι:

Πλακέ Μεγαλόσπερμα 250gr
Πλακέ Μεγαλόσπερμα 500gr
Πλακέ Μεγαλόσπερμα 3kg
Πλακέ Μεγαλόσπερμα 5kg
Πλακέ Μεγαλόσπερμα 20kg
Γίγαντες-Ελέφαντες  250gr
Γίγαντες-Ελέφαντες  500gr
Γίγαντες-Ελέφαντες  3kg
Γίγαντες-Ελέφαντες  5kg
Γίγαντες-Ελέφαντες  20kg

 

 

A.C. «PELEKANOS»

Prespes Beans

The Prespes beans constitute a traditional product of the region. They are particularly nutritious, while being distinguished for their quality due to the location and the method of their production. They have been characterized as a Product of Protected Geographical Indication (P.G.I). Furthermore, the Prespes beans cultivation has been placed in the Integrated Management System. Through Integrated Management System, the Prespes beans are cultivated following a system of contemporary agricultural practice respecting the environment so that qualitative and safe products may be produced for the environment, as well the producers and the consumers of Prespes beans.

Short Background

A group of producers of the region founded the Agricultural Cooperative Beans Cultivators of the National Park of Prespes named “PELEKANOS” in order to launch and promote the product of the region. The A.C. “PELEKANOS” numbers 31 members, with a percentage of more than 50% of the Prespes beans production. The fundamental reason for the creation of the A.C. “PELEKANOS” came up by serious problems emerged in the disposal of the Prespes beans production within the domestic market in 2003, since a big quantity of Prespes beans had not been distributed.

Philosophy

The A.C. “PELEKANOS” was created aiming at launching and promoting the Prespes beans. Moreover, the A.C. “PELEKANOS” contributes to the cooperation between its members in order to their gaining professional advancement. The cooperative’s members develop activities concerning the Prespes beans production, standardization and trading. Additionally, the Integrated Management System is applied to safeguard the Prespes beans cultivation, the protection of the environment and also the products’ quality and safety. The Prespes beans are cultivated following a system of modern agricultural practice respecting the environment. Finally, both the ISO 9001:2000 model which safeguards and improves the quality of Prespes beans and the ISO 22000:2005 model which safeguards the production of safe beans are kept.

Statutes’ Principles

The A.C. “PELEKANOS” deals with the Prespes beans processing, standardization and trading. It helps its members providing them with technical assistance, contributes to the development and execution of agricultural works, protects the products of the A.C. “PELEKANOS” members, playing an important role to the development of agrotourism in the region, to the visitors’ acquaintance with the region and the traditional Prespes beans, and also with the traditional recipes of the region containing Prespes beans as a principal ingredient. Furthermore, it contributes to the development of the region in general as well as to the improvement of the inhabitants’ standard of living.

Management

The Cooperative’s Administrative Board consists of seven members. Currently, the Administrative Board comprises:

 • Nalpantidis Konstantinos, President
 • Sidiropoulos Xaralampos, Vice-president
 • Gerou George, Secretary
 • Patseas Anastasios, Treasurer
 • Kapouranis Xristos, Member
 • Nira Xrusoula, Member
 • Mixailidis Ilias, Member

Members

The cooperative numbers 36 members with a percentage over than 50% of the production throughout the region.
The members of the A.C. “PELEKANOS” are the following:

 • Anastasiadis Anastasios
 • Anastasiadou Kiriaki
 • Gerou Georgios
 • Giagkos Christos
 • Giagkou Eleni
 • Dimitriadis Eleftherios
 • Dimitropoulos Christos
 • Efthimiou Konstantinos
 • Zaros Stavros
 • Ioannidis Ioannis
 • Kapouranis Christos
 • Katsanidis Christos
 • Konstantinopoulos Aleksandros
 • Konstantinopoulos Christos
 • Michailidis Ilias
 • Mouliota Areti
 • Nalpantidis Konstantinos
 • Nalpantidis Michael
 • Nira Chrysoula
 • Patsea Alexandra
 • Patseas Anastasios
 • Petridou Frideriki
 • Reppa Marina
 • Rotsias Ilias
 • Savvas Christos
 • Sidiropoulos Georgios
 • Sidiropoulos Konstantinos
 • Sidiropoulos Mixail
 • Sidiropoulos Charalampos
 • Sidiropoulou Maria
 • Stergiou Nikos, Apostolos’ son
 • Torkopoulos Christos
 • Toutountzis Dimitrios
 • Tsikos Ioannis
 • Tsikou Aikaterini
 • Fotiou Konstantinos

Substructure & Products

Sorting centre - Packing centre

The A.C. “PELEKANOS” entering the investment program of the Ministry of Agricultural Development & Food for the construction of the Sorting-Packing centre- Pulses storehouse, was the starting point for the creation of the modern infrastructure that currently possess. The construction work of the sorting-packing centre was completed in 2007 and was inaugurated by the then Prime Minister Mr. Karamanli, with the presence of the then competent Minister Mr. Al.Kontos, who actively supported the Cooperative. The total of the building infrastructure (production space, merchandiser and offices rooms) and the surrounding place’s forming (storage spaces, weight-bridge, food reception place, parking spaces e.t.c) exceeded the sum of 1.000.000 € as installation cost, being totally completed in 2008.

Quality equipment

The production line accommodated in the Sorting-Packing centre contains the most contemporary machineries. The products, after being weighted on the weight-bridge, are directed to the reception hopper, where samples are taken for the qualitative controls being the products screened depending on their category. Afterwards, a special polishing machine removes foreign matter and a special color-sorter sorts out through laser rays the affected products, while a hand-sorting strip follows for a further visual quality control of products.
Whether the beans, during the moisture control, have moisture exceeding 14% they are led to the drier and later on to the special weighting bagging machines (packaging machineries).

Quality Systems

The Prespes beans have been characterized as Products of Protected Geographical Indication and all the products of A.C. “PELEKANOS” follow the Integrated Management System. Based on the Integrated Management System, the S.A “PELEKANOS” has been certified by:

 • AGRO 2-1, Farming Environment Management – Integrated Management System in the Agricultural Production, Part 1 : Specification and
 • AGRO 2-2, Farming Environment Management - Integrated Management System in the Agricultural Production, Part 2: Demands for Application in the Vegetable Production.

Besides, the A.C. “PELEKANOS” adopts the quality models:

 • ISO 9001:2008, which concerns the products quality safeguarding and
 • ISO 22000:2005, which concerns the products’ safety and the consumer’s health safeguarding, fully meeting the requirements laid down by the Greek Standardization Organization (ELOT).

Quality controls

Entering the Sorting-Packing Centre of A.C. “PELEKANOS”, the products undergo a series of quality controls to safeguard the best quality of Prespes beans.
The total of Prespes beans of A.C. “PELEKANOS” are subject to controls of (a) moisture, (b) content in foreign matter and (c) smell.
Sample checks by area and producer are carried out for any pesticides residuals and heavy metals (e.g cadmium) inside the products.
At last, chemical controls are annually carried out by product category for the content in proteins, carbohydrates, caloric value, energy, e.t.c.
Awards
On October 18th of 2010, Agricultural Cooperative ‘PELEKANOS’ was awarded with ‘New Millennium Award, October 2010’ in the 38th International  Quality Awards in Geneva of Switcherland.

Also, in 2011 Agricultural Cooperative ‘PELEKANOS’ was awarded for the high quality of his products by gastronomos magazine which belongs to KATHIMERINI newpaper.

Kinds of beans

Prespes beans, being certified as products of Protected Geographical Indication (P.G.I), are produced by the members of A.C. “PELEKANOS” and are the following:

 • megalosperma plake and
 • giant beans – elephants

As far as the seeds are concerned, it is particularly important that the “megalosperma plake” constitute an original domestic seed of the Prespes Region, whereas, the “elephants” are exclusively produced in Prespa throughout the Greek territory, due to the special soil and climatic conditions of the region.

Packages

Every package of A.C. “PELEKANOS” is labeled by the expiry date (two years after the packaging date), the producer’s name and the plot code where the particular Prespes beans were produced. Only in this way, the producer is sure that he eats Prespes beans.
The packages which contain Prespes beans and are standardized and packed by the A.C. “PELEKANOS” are the following:

Plake megalosperma 250gr
Plake megalosperma 500gr
Plake megalosperma 3kg
Plake megalosperma 5kg
Plake megalosperma 20kg
Giant-Elephants  250gr
Giant-Elephants 500gr
Giant-Elephants 3kg
Giant-Elephants 5kg
Giant-Elephants 20kg

 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

"ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ"

Δθν: Λαιμός Πρεσπών – Φλώρινας , ΤΚ : 53077
Τηλ. επικ: 2385051855
Fax: 2385051856

 

Web : www.prespabeans.gr