Πτυχιούχος Τμήματος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Πλαστικός Χειρούργος με εξειδίκευση στην αισθητική ιατρική  και επανορθωτική χειρουργική.
Ασκεί την Πλαστική  Χειρουργική στον ιδιωτικό τομέα και είναι επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής στο Α.Π.Θ.

Μετεκπαίδευση στο Royal Hospital of London in aesthetic medicine.

Εκπαιδευτής στη Μικροχειρουργική για παρασκευή κρημνών.

Με πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα ελληνικά και ξένα επιστημονικά  περιοδικά.

www.giolantapepe.gr