Ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, ιδρύθηκε το 1952. Η πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα συνδυασμένη με το κατάλληλο κλίμα είναι από τους  βασικούς λόγους ανάπτυξης της μελισσοκομίας στην περιοχή.

Σε αυτούς προστέθηκαν η μεγάλη αγάπη και παράδοση στο μέλι, η υπερσύγχρονη υποδομή και η βαθειά τεχνογνωσία έτσι ώστε το μέλι σίθων να βρεθεί μεταξύ των καλύτερων μελιών της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Στα μέσα της δεκαετίας του '80, ο Συνεταιρισμός κάνει ένα βήμα μπροστά, κατασκευάζοντας το δικό του συσκευαστήριο μελιού. Το 1987 ξεκινά η τυποποίησή του μελιού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή!

Σήμερα, πάνω από 70.000 μελισσοσμήνη και 120 μελισσοκόμοι δουλεύουν για να παραχθεί το μέλι σίθων. Καθένας από τους μελισσοκόμους διαθέτει μεγάλες μελισσοκομικές μονάδες - 500 ως 1600 κυψελών- και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην παραγωγή του μελιού. Επαγγελματίες αφοσιωμένοι στο μέλι, μεταφέρουν τις κυψέλες σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας το δρόμο των λουλουδιών.

Ο Συνεταιρισμός στα 4000 τμ των εγκαταστάσεών του, παράγει μια μεγάλη ποικιλία τύπων μελιού, κυρίως ανθόμελο και πευκόμελο, που ισοδυναμούν στο 10% της ετήσιας ελληνικής παραγωγής μελιού.

Οι πωλήσεις του Συνεταιρισμού απευθύνονται κυρίως στην ελληνική αγορά, αλλά συγχρόνως, η εταιρία δίνει έμφαση στις εξαγωγικές της δραστηριότητες με σκοπό τη διατήρηση και επέκταση του υπάρχοντος πελατολογίου μέσω της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων της.

Από το 2000, ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 και HACCP ΕΛΟΤ 1416 ενώ στην εξέλιξή του έχει πλέον πιστοποιηθεί με τα πιστοποιητικά ISO9001ISO 22000 και  IFS.
Η γεύση του μελιού σίθων έχει τιμηθεί με τα σημαντικότερα διεθνή και εγχώρια βραβεία γεύσης και ποιότητας. Στον Διεθνή Οργανισμό Γεύσης και Ποιότητας (iTQi) το 2011 και το 2015 το ανθόμελο σίθων έλαβε την ανώτερη διάκριση των τριών αστεριών και το πευκόμελο σίθων, το 2010 και το 2014, έλαβε τη διάκριση των δύο αστεριών.

Το μέλι σίθων έχει τοποθέτηση στις περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πολλά σημεία πώλησης στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα έχει αναπτύξει δικό του δίκτυο καταστημάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επίσης, το μέλι σίθων εξάγεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.(Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία κ.α.) αλλά και στις Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία.

 

The Agricultural Beekeeping Cooperative of Nikiti in Chalkidiki, one of the largest in Europe, was established in 1952. The abundant beekeeping flora combined with the suitable climate was one of the main reasons of the development of beekeeping in the area. Great love and tradition in honey production, up-to-date infrastructure and the high level of beekeeping skills contributed to make honey sithon one of the best honeys in Greece and Europe.

In the mid 80's the Cooperative took a step forward by building its own packaging plant. In 1987 the standardization of honey started, ushering in a new age!

Nowadays, more than 70,000 bee colonies and 120 beekeepers work for sithon honey! Each beekeeper keeps large colonies- from 500 to 1600 beehives- and has devoted his/her life to honey production. Professional beekeepers, committed to honey production, transfer the beehives anywhere throughout Greece, following the flowers' bloom.

The cooperative, with its 4000 square meters of installations, produces a wide range of different types of honey, mostly polyfloral and pine honey, which accounts for about 10% of the total Greek honey production!
The sales of the Cooperative are mainly addressed to the Greek market, but also, the company gives special emphasis on on export activities in order to maintain and expand the existing customer base through continuous upgrading of product quality.

Since 2000, the Agricultural Beekeeping Cooperative of Nikiti has been certified according to ISO 9002 and HACCP ELOT 1416, and according to ISO 9001ISO 22000 and IFS.

The taste of honey sithon has been honored with the most important international and national taste and quality awards. In 2011 and 2015 sithon blossom honey awarded with the highest distinction of three stars and sithon pine tree honey in 2010 and 2014, received the distinction of the two stars of the International Taste and Quality Institute (ITQI).

Sithon honey could be found in most supermarket chains and stores in Greece. The Cooperative has created a network of its own retail stores in Thessaloniki as well. Sithon honey is exported to several EU countries (Germany, Sweden, Austria, etc.) but also in the US, Canada, Japan, Australia.