ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1981
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: Γεώργιος Νάτσιος, Πρόεδρος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Φορέας είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΣΠΕΚΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» με έδρα το Δήμο Δίου- Ολύμπου Πιερίας. Σύμφωνα με το καταστατικό του ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ομότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων στην από κοινού προσαρμογή της παραγωγής των μελών του στις απαιτήσεις της αγοράς καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής:

- Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
- Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων των μελών του ή και τρίτων
- Η άσκηση της αγροτικής πίστης
- Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη
- Η δημιουργία Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη καταναλωτικών αγαθών
- Η παροχή Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης
- Κάθε δραστηριότητα για την βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου
- Η διάδοση της συνεταιριστικής ιδέας και η ανάπτυξη της συνεταιριστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Συνεταιρισμού
- Η ανάληψη γενικά κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς τον σκοπό που εξυπηρετεί την γενικότερη από το νόμο επιδίωξη των Συνεταιριστικών οργανώσεων.
Ο Συνεταιρισμός σύμφωνα με το Μητρώο Μελών του αριθμεί 445 μέλη.

Ο Συνεταιρισμός από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείμενα:

1) στην παραγωγή - πώληση φύλλων καπνού ποικιλίας Σ53 (Κατερίνης)
2) στην πώληση αγροτικών εφοδίων για τους παραγωγούς μέλη του συνεταιρισμού, αλλά και για παραγωγούς μη μέλη του συνεταιρισμού, για το σύνολο των καλλιεργειών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή (καπνός, επιτραπέζια σταφύλια, ελιές, σιτηρά, ρόδια, ακτινίδια, κηπευτικά)
3) στην Πιστοποίηση των καπνοπαραγωγών με το Σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Agro 2.1 και 2.2
4) στην Πιστοποίηση των σταφυλοπαραγωγών μελών του συνεταιρισμού με το σύστημα Global Gap
5) στην ενημέρωση-εκπαίδευση των μελών του συνεταιρισμού για νέες καλλιέργειες, καινοτομίες στην αγροτική παραγωγή
6) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα καινοτόμων καλλιεργειών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο συνεταιρισμό ανήκουν: 

1) οικόπεδο 15000m2 στο εσωτερικό του υπάρχει ιδιόκτητη μεταλλική αποθήκη 3000m2 διαμορφωμένη σε διαλογητήριο - ψυκτικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων 8 θαλάμων, 1 σταφυλομηχανής 20 θέσεων, πλυντήριο κλωβών, αποδυτήρια, εστιατόριο, γραφεία, WC, βοηθητικών χώρων.

2) αποθήκη μεταλλική 650m2 σε ενοικιαζόμενο, όμορο χώρο 5080m2, ως αποθήκη γεωργικών εφοδίων που εξυπηρετεί τις ανάγκες των παραγωγών μελών του συνεταιρισμού

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕΚΟ ΒΡΟΝΤΟΥ - Στοιχεία Επικοινωνίας

Βροντού Πιερίας, ΤΚ60100

Τηλ: 2351046330/55246

email: speko1@otenet.gr

site: www.spekovrontou.com

fb: Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΠΕΚΟ - Βροντού Πιερίας