Ιστορικό - Σκοπός Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών λειτουργεί ως Πιστωτικό Ίδρυμα από το 2004 με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελεί τη συνέχεια του Αστικού Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού ο οποίος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από ομάδα επιχειρηματιών μετά από πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Σερρών και την υποστήριξη Παραγωγικών Φορέων του Νομού.

Σήμερα η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών αποτελεί σημαντική παρουσία ανάμεσα στις άλλες εμπορικές Τράπεζες του Νομού, κερδίζοντας την θέση που της αξίζει μέσα στην Τοπική Τραπεζική αγορά και θέτοντας σοβαρές βάσεις για την πορεία της στα επόμενα χρόνια.

Δραστηριοποιείται σε όλες τις κύριες Τραπεζικές εργασίες, Καταθέσεις και Χορηγήσεις κάθε είδους, Κινήσεις Κεφαλαίων, Εγγυητικές  Επιστολές, Συνάλλαγμα, Web-Banking και συνεχώς αναπτύσσει νέες δραστηριότητες.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ως Τοπική Τράπεζα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έχει σαν στόχο να στέκεται δίπλα στους Σερραίους προσφέροντας τους σύγχρονα, ανταγωνιστικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους Τραπεζικά προϊόντα, προάγοντας παράλληλα την Τοπική Οικονομία.

Ο Τοπικός χαρακτήρας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών της προσδίδει ισχυρά ανταγωνιστικά στοιχεία και συνεπάγεται για τα μέλη της μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:

  1. Προϊόντα σχεδιασμένα με βάση τις συνθήκες της Τοπικής αγοράς, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μελών.
  2. Ευελιξία, ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και διαφάνεια, καθώς διοικείται τοπικά από Σερραίους συνεταίρους που εκλέγετε εσείς τα μέλη.
  3. Σύγχρονη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με ανταγωνιστικότητα επιτόκια και τους πλέον συμφέροντες όρους τις αγοράς.
  4. Πελατοκεντρικό σύστημα λειτουργίας που έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών-μελών.
  5. Συμβολή στην ανάπτυξη του τόπου μας, καθώς τα χρήματα των συνεταίρων μένουν και αξιοποιούνται στον τόπο μας.

Βασικός και αμετάκλητος στρατηγικός στόχος είναι να συμβάλλει στην Τοπική Ανάπτυξη, στηρίζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο σε κάθε αναπτυξιακή του προσπάθεια και ανάγκη, ανταποδίδοντας έτσι την εμπιστοσύνη που εισπράττει και δημιουργώντας πρόσθετο όφελος για τους Μετόχους και την Τοπική Κοινωνία.

Η αύξηση των κερδών της Συνεταιριστικής Τράπεζας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Εκείνο που προέχει είναι η θεμελίωση της Συνεταιριστικής Πίστης  στο Νομό Σερρών, η προσέλκυση σημαντικού μεριδίου της Τοπικής αποταμίευσης των κατοίκων του και η συμβολή στην βελτίωση του τοπικού εισοδήματος.
Ακολούθως σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το 2012.

Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 59,9 εκ. Ευρώ.
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα  58,1 εκ. Ευρώ.
Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72,6 εκατ. Ευρώ
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στα 11,2 εκ. Ευρώ.
Τα Ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 13,1 εκ. Ευρώ.
Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2012 τα 4.310 μέλη. 


 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ    ΣΕΡΡΕΣ     Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΥΡΙΔΑ    ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ     25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ