ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 

Αγαπητοί φίλοι της Ομογένειας,

Είναι πραγματικά ανείπωτη η χαρά μου να επικοινωνώ μαζί σας. Είναι μοναδική η ευκαιρία να σας μεταφέρω την προσπάθεια που γίνεται στο ίδρυμά μας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Λαμίας.
Το ΤΕΙ Λαμίας (www.teilam.gr), ανήκει στον Τεχνολογικό κλάδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας και ιδρύθηκε το 1994. Από το πρώτο κιόλας έτος λειτουργίας του αποτελεί ελκυστικό πόλο έλξης για χιλιάδες νέους από όλη τη χώρα για δύο σημαντικούς λόγους: το εύρος των σπουδών που παρέχει και το γεωγραφικά στρατηγικό σημείο στο οποίο βρίσκεται.
Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας έχει συνολικά 7 τμήματα και αποτελείται από 2 Σχολές (Σ.Τ.ΕΦ και Σ.Ε.Υ.Π.) και 2 παραρτήματα (Καρπενησίου και Άμφισσας). Με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης καθώς και τη δημιουργία στελεχών υψηλής ποιότητας, το ΤΕΙ Λαμίας παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές σπουδές επτά διαφορετικών επιστημονικών τομέων: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Πληροφορική, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, Δασοπονία και Εμπορία και Διαφήμιση.
Το campus του Ιδρύματος βρίσκεται σε χώρο ανεξάρτητο 2 μόλις χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης και έχει όλες εκείνες τις υποδομές ώστε η φοίτηση των σπουδαστών μας να είναι εξαιρετικού επιπέδου αλλά και πολλές οι επιπλέον δραστηριότητες που μπορούν να έχουν όπως συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω του Κέντρου έρευνας που λειτουργεί στο ΤΕΙ, Βιβλιοθήκη πλήρως ενημερωμένη, πρόσβαση ασύρματη και ενσύρματη στο διαδίκτυο, θεατρικές και γενικότερα πολιτιστικές ομάδες, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.
Σημαντικό πλεονέκτημα για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας είναι η γεωγραφική του θέση: βρίσκεται στο κέντρο της χώρας με εύκολη πρόσβαση σε πολλές περιοχές και πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
Θα είναι τιμή μας και μέγιστη χαρά μας να μπορέσουμε να σας ξεναγήσουμε στο ΤΕΙ ώστε να γνωρίσετε από κοντά ό,τι έχουμε καταφέρει και γι' αυτό θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Ευχόμαστε λοιπόν το ΤΕΙ Λαμίας να είναι μια από τις πρώτες επιλογές σας των σπουδών σας.

Σταύρος Καρκάνης
Πρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας
Καθηγητής


Dear friends of the Greek Community

It is really a great pleasure to communicate with you. It is a unique opportunity to inform all the members of the Greek Community the great effort that the Institute's staff does in order to offer high quality education and services to our students.
The Technological Educational Institute of Lamia (TEI of Lamia) is a higher educational Institute and belongs in the Technological sector. It was founded 1994 and since its first year of operation it is an attractive pole for thousands young students from all over the country for two important reasons: the variety of studies that provides and also the geographically strategic location within the country.
TEI of Lamia is consisted of 7 departments organised in 2 Faculties. Amining at the benefit of high specialised knowledge s as well as the creation of of high quality executives, TEI of Lamia provides completed and qualitative study of seven different scientific sectors: Electrical Engineering, Electronic Engineering, Informatics, Nursing, Physiotherapy, Agriculture and Environmental Studies, and Marketing-Advertisement.
Our Campus is located in an independent area approx. 2 kilometres far from the centre of city and it has all those modern infrastructures to offer exceptional level of studies. A lot of additional facilities are offered like research activities, Librarian services, wireless access to the internet, participation in cultural teams, athletic activities etc.
Important advantage for TEI of Lamia is its geographic location, in the centre of Greece, with easy access to a lot of regions all over the country.
It will be of our great honour to meet you in our Campus and we will always be in your disposal.
We wish therefore TEI of Lamia to be one from the first choices for your studies.

Dr. Stavros Karkanis
President of TEI of Lamia
ProfessorΒιογραφικό Προέδρου

Όνομα Σταύρος Α. Καρκάνης
Θέση στο Έργο Μέλος ΚΕΟ
Θέση στο Ίδρυμα Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαμίας.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Διδακτορικό από Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθν. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Ειδικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο του ΥΧΥΕ Απρ. 2003 - Αυγ. 2008

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας του Έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας».

Απρ. 2003 - Σεπτ. 2005

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας», συνολικού προϋπολογισμού 565,611 ευρώ
Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Νοε. 2004 - Αύγ. 2007

Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας.

Νοε. 2004 - Αύγ. 2007

Προϊστάμενος του Τομέα Μεταφοράς και Τεχνολογίας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.) «Πληροφορικής και Τηλεφαρμογών» του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας.

Ιαν. 2008 - Σήμερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος
ερευνητικού έργου με τίττλο DebugIT, το οποίο χρηματοδοτρίται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μαϊος 2003 - Αυγ. 2004

Εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Επιτροπή Εκπαίδευασης και Ερευνών του ΤΕΙ Λαμίας.

Σεπτ. 2004 - Αυγ. 2007

Αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λαμίας.

Ιαν. 2005 - Αυγ. 2007

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας του Υποέρου «Ανάπτυξη Αλγορίθμων και Στρατηγικών Διαχείρισης Αντιγράφων για τη Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Κατανεμημένων Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας», στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Αρχιμήδης ΙΙ -Ενίστχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας».

Σεπτ. 2005 - Σήμερα

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας του Έργου «Υπολογιστικά Υποβοηθούμεη Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθιών Υπερηχογραφικών Εικόνων για την Αναγνώριση και τον Χαρακτηρισμό Θυρεοειδικών Όζων», στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΕΝΕΔ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Μάιος 2004 - Αυγ. 2007

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας του Υποέρου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Ιατρικής Απόφασης για τη Διάγνωση του καρκίνου με Χρήση Κλινικών και Γονιδιακών Δεδομένων», στα πλαίσια πρόσκλησης για χρηματοδότηση Ερευνητικών Ομάδων του ΕΠΕΑΕΚ «Πυθαγόρας» σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Απρ. 2003 - Αυγ. 2008

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας του Έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας».

Απρ. 2003 - Σεπτ. 2005

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας», συνολικού προϋπολογισμού 565,611 ευρώ

Ιαν. 1998 - Δεκ. 2000

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας του Έργου MEDEA «Microscanning Endoscope with Diagnostic and Enhanced resolution Attributes», με εταίρους (LMZ, FhG/ISiT, EPFL, Univ. of Tuebingen κ.α) με συνολοκό προϋπολογισμό 3 MECUs και η οποία υποβλήθηκε στα πλαίσια του BIOMED-2.

Δεκ. 1996 - Δεκ. 1997

Συμμετοχή στο Ερευνητικό έργο PL.950228 Programme Environment And Climate 1994-1998 με τίτλο "LUPACS: Land Use Planning and Chemical Sites", ως υπεύθυνος ανάπτυξης GIS εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το σχεδιασμό χρήσεων γης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας - Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Απρ. 1995 - Ιουν. 1997

Συμμετοχή στο Ερευνητικό MAT1-CT94-0022 Measurement and Testing (BCR) με τίτλο "Multichannel Raman Gas Sensor for Quantitative Air Pollution Monitoring", ως υπεύθυνος ανάπτυξης επικοινωνιακού λογισμικού για έλεγχο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ.

Δεκ. 1995 - Δεκ. 1997

Συμμετοχή στο έργο "Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων " και ιδαίτερα το τμήμα του έργου που σχετιζόταν με τη διαχείριση Γεωγραφικής Πληροφορίας στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΑΣΒΑ) του Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας - Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Απρ. 1992 - Μαρ. 1993

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (European Projects Manager), του τμήματος R&D της εταιρείας HITEC A.E., μέλος Ομάδας έργου ESPRIT-3 με τίτλο «High Performance Computing for Industrial Applications (HAMLET)» με εταίρους AEG, TNO, CapGemini, DAIMLER-BENZ, INMOS, PARSYTEC, TELEFUNKEN κ.α. και με συνολικό προϋπολογισμό 10 MECUs.΄

Δεκ. 1991 - Μαρ. 1993

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (European Projects Manager), του τμήματος R&D της εταιρείας HITEC A.E., μέλος Ομάδας έργου BRITE/EURAM 90 με τίτλο «Vision based Internal & External Defect Inspection System for Metal Products», Project No. BE-4602 και η οποία έλαβε βαθμολογία Α1 project.

Μαρ. 1990 - Οκτ. 1991

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας του έργου BRITE/EURAM, του τμήματος R&D της εταιρείας HITEC A.E., με τίτλο με τίτλο «Integrating Automatic Handling of Flexible Material Composite Component Design and Quality Assurance Procedures», Project No. BΕ-3414.

Μαρ. 1990 - Οκτ. 1991

Υπεύθυνος του Έργου (Project Leader) BRITE/EURAM με τίτλο «Computer Vision based In-Process Quality Control», Project No. BE-3110, του R&D Τμήματος της εταιρείας HITEC A.E..

Νοε. 1989 - Οκτ. 1991

Υπεύθυνος του Έργου (Project Leader) EUREKA με τίτλο «Rule based Textile Quality Control» Project No. EU-349, του R&D Τμήματος της εταιρείας HITEC A.E..

Ιαν. 1988 - Νοε. 1989

Υπεύθυνος του Έργου ΠΑΒΕ με τίτλο «Aνάπτυξη Μεθόδων Τεχνητής Βιομηχανικής Όρασης για την Επιθεώρηση και Αυτόματο Οπτικό Έλεγχο Ατελειών σε Βιομηχανική Παραγωγή Υφασμάτων μέσα από Προχωρημένες Διατάξεις Απεικόνισης», του R&D Τμήματος της εταιρείας HITEC A.E.. Το έργο αποσκοπούσε στην κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος οπτικού ποιοτικού ελέγχου για κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες, με πρώτη εφαρμογή στην Πειραϊκή-Πατραϊκή.

Μαρ. 1987 - Ιαν. 1989

Συμμετοχή, ως μηχανικός λογισμικού του τμήματος R&D της εταιρίας HITEC A.E., στο έργο ΠΑΒΕ με τίτλο «Επεξεργασία Αναγνώριση και Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για τη Θεματική Χαρτογράφηση των Φυσικών Διαθεσίμων». Το έργο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων για την ταξινόμηση και αναγνώριση περιοχών από αεροφωτογραφίες.

Μαρ. 1987 - Οκτ. 1987

Συμμετοχή, ως μηχανικός λογισμικού του τμήματος R&D της εταιρίας HITEC A.E., στο έργο ESPRIT με τίτλο "Αdvanced Algorithms and Architectures for Speech and Image Processing", Project No. P-26.