Σοφία Κουφογιάννη

ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής

Ελλάδα

Email: koufos78pa@gmail.com

Facebook: Δώρο της Φύσης