ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε. - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.valglass.gr

ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Τ.Κ. 41004, Τ.Θ. 3071

T: +30 2410 661888 | +30 2410 541397

fb: Elias Valavanis S.A. | ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.

E: sales@valglass.gr