ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     

Παρουσίαση Βιβλίων

Επιμέλεια - ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: Βάλε ένα φύλακα
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χάρπερ Λη
ΕΙΔΟΣ: Μυθιστόρημα
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Μπελλ

Η ηρωίδα της Χάρπερ Λη, η Σκάουτ, επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη στο Μέικομπ για να επισκεφτεί τον πατέρα της. Η επίσκεψή της όμως παίρνει μια απρόβλεπτη τροπή, όταν ανακαλύπτει ορισμένες άβολες αλήθειες για τους αγαπημένους της ανθρώπους, ενώ όλες οι αξίες και τα πιστεύω της τίθενται υπό αμφισβήτηση. Ένα βιβλίο για το ρατσισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευθύνη της προσωπικής επιλογής. Μέσα από την ωρίμανση της ηρωίδας γίνεται η αποδοχή του αξιώματος ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να κινείται με γνώμονα τη συνείδησή του.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Ημερoλόγιo εvός αθέατoυ Απριλίoυ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Οδυσσέας Ελύτης
ΕΙΔΟΣ: Ποίηση
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Υψιλov

Σε κάθε τoυ πoιητικό έργo o Οδυσσέας Ελύτης παρoυσιάζεται

πρωτoτυπικός και μη επαvαλαμβαvόμεvoς. Στo τελευταίo τoυ βιβλίo

με τίτλo "Ημερoλόγιo εvός αθέατoυ Απριλίoυ", παρατηρoύμε μια σύμμιξη όλωv τωv πρoηγoύμεvωv πoιητικώv σχημάτωv και μoρφώv,

σ'έvα κράμα όπoυ βέβαια κυριαρχεί τo επιγραμματικό. Ο πoιητής,

ώριμoς  πια και καταξιωμέvoς έχει κάvει πέρα για πέρα δική τoυ

τη συμπύκvωση, λιτότητα  και περιεκτικότητα.

     Εκείvo πoυ πρoκαλεί εvτύπωση στov αvαγvώστη είvαι τo γεγovός πως  σ'oπoιαδήπoτε σελίδα αυτής της συλλoγής, κάθε στίχoς, κάθε πρόταση πoιητική, στέκεται μόvη της, αυτoδύvαμη, αλλά και συγχρόvως voείται και σαv έvα αvαπόσπαστo μέρoς τoυ συvόλoυ !

     Είvαι oλoφάvερη η έvτovη μεταφυσική αγωvία τoυ πoιητή και

τo oριακό σημείo στo oπoίo φτάvει σχετικά με τo θέμα της σύλληψης τoυ χρόvoυ. Παράλληλα, συvταιριάζει αρμovικότατα τov

λυρισμό με τη φιλoσoφία.  

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Πελεκάνοι ερημικοί - Ξενάγηση στο γεροντικό
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλιος Ράμφος
ΕΙΔΟΣ: Φιλοσοφία
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Αρμός

Το Γεροντικό αυτό, ανώνυμου συλλογέα του 7ου αιώνα, μεταφράστηκε από τον Β.Πέντζα με πρόλογο του Π. Πάσχου, έκδοση "Αστέρα".

      Ο σχολιασμός των αποφθεγμάτων του, με τίτλο "Πελεκάνοι ερημικοί", από τον συγγραφέα Στέλιο Ράμφο, αποσκοπεί να γνωρίσουμε την "ασκητική σοφία του Γεροντικού" και "το πρόσωπο του χριστιανού ανθρώπου". Γιατί η ασκητική αυτή σοφία "εμψυχώνει την πνευματική μας παράδοση" και εν πολλοίς "περικλείει τον μεταγενέστερο άνθρωπο και αυτόν τον σημερινό..."

      Εξ' άλλου ο πνευματικός διχασμός που φέρομε ως υποκείμενα μιας ανθεκτικής, πλην ανενεργού, παράδοσης και των πιεστικών μορφών του εισηγμένου εξ εσπερίας βίου μας οδηγεί σε αδιέξοδο και, κατά το συγγραφέα, θα βγούμε από αυτό βοηθούμενοι και από την ασκητική σοφία των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού, ως επισήμου πλέον θρησκείας του ρωμαϊκού κράτους.

      Από τις κεντρικές ιδέες του βιβλίου :

      "Να εντοπίσουμε και ενεργοποιήσουμε υπεριστορικούς κοινούς τόπους, ικανούς να γεφυρώσουν παραστάσεις και βιώματα. Τόπους της δικής μας ψυχής και πίστης και τόπους των γερόντων..."

      "Η ασκητική της Ορθοδοξίας είναι ακριβώς η εν Πνεύματι ζωή της ενότητας", δηλαδή η εκκλησία.

      "Τα αποφθέγματα των αγίων Γερόντων είναι λόγος εσχάτου εκ πείρας, πρακτική υποτύπωση της καινούριας ζωής και μας ενδιαφέρουν ζωτικά, για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι το αρχέτυπό μας και -το κυριότερο- να το αναγνωρίσουμε στα στοιχεία της δικής μας εμπειρίας"

                           

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Η μεγάλη φωτιά - Σμύρνη Σεπτέμβριος 1922
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λου Γιούρενεκ
ΕΙΔΟΣ: Ιστορικές διηγήσεις
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Ψυχογιός

«Η μικρή Θεοδώρα άνοιξε την πόρτα του παταριού μέσα στο οποίο κούρνιαζε με τις αδερφούλες της.  Βρίσκονταν μέσα σε εκείνο το πατάρι εδώ και μέρες, προσπαθώντας να κρυφτούν από τους στρατιώτες που είχαν σκοτώσει  τους γονείς και τα άλλα μέλη της  οικογένειάς της….  Κάποια στιγμή βγήκε και ακολούθησε το πλήθος των ανθρώπων, που κατευθυνόταν στην προκυμαία.. Κουβαλούσε τη μια της αδερφή στην πλάτη και την άλλη στα χέρια.  Μόλις όμως αντίκρισε τις πελώριες φλόγες που έρχονταν καταπάνω στο πλήθος, άρχισε να τρέχει μαζί με τους υπόλοιπους.  Πολλές φορές νόμισε πως σίγουρα θα πέθαινε, όμως με κάποιον τρόπο ο Θεός τις έσωσε.

            Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

            Συνέχεια κρατούσε σφιχτά τις αδερφές της από το χέρι. Συνέχεια προσευχόταν και θυμόταν συνέχεια τη μητέρα της. Έκανε τον σταυρό της.

            Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον.                                                                      σ. 129

 

            Η Θεοδώρα, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένους, καταταλαιπωρημένους, πανικοβλημένους πρόσφυγες, περίμεναν με απόγνωση τη στιγμή που κάποιο πλοίο από εκείνα τα αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Σμύρνης θα έπαιρνε όσους μπορούσε και θα τους μετέφερε προς την ελευθερία…

 

            Σμύρνη, Σεπτέμβριος 1922.  Μια σελίδα της ιστορίας που δε θα σβήσει.  Όπως δε θα σβήσει και η συμβολή ενός ανθρώπου στη σωτηρία τόσων πολλών.  Ποιος θα τολμούσε τώρα να ρωτήσει:  «Τι μπορώ να κάνω εγώ, ένας άνθρωπος»; 

 

            Ένας άνθρωπος: Ο Έϊσα Τζένιγκς, Αμερικανός Μεθοδιστής πάστορας που είχε τοποθετηθεί  τελευταία  στη ΧΑΝ Σμύρνης και δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην κλήση για την οποία τον  προόριζε ο Θεός:  να σώσει από τον βέβαιο θάνατο αναρίθμητους συνανθρώπους του.  Μικρόσωμος, ασθενικός αλλά  αφιερωμένος στο Λόγο του Θεού, με τη συνεργασία ακόμη κάποιων, λίγων και σε πείσμα όλων των δυσκολιών και των ακατανόητων αντιδράσεων άλλων πολλών, κατάφερε το θαύμα!  Εκατοντάδες χιλιάδες μεταφέρθηκαν προς την ασφάλεια χάρις στον επίμονο και πολλές ριψοκίνδυνο αγώνα του. 

 

            Το βιβλίο του Λου Γιούρενεκ είναι καθαρά ιστορικό, με πάμπολλες  λεπτομέρειες και βασισμένο σε γραπτές και προφορικές μαρτυρίες και έγγραφα που τεκμηριώνουν  την  αλήθεια της τρομακτικής περιπέτειας που υπέστησαν οι Χριστιανοί μετά την αποχώρηση των Ελληνικών στρατευμάτων από την Τουρκία το 1922. 

 

            Ανάμεσα όμως από τις σελίδες, ξεπηδάει, πού και πού, ένα ισχυρό πνευματικό μήνυμα:  Η απόδειξη της ύπαρξης του Χεριού του Θεού που επεμβαίνει στην Ιστορία.

 

            «Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, λέει αργότερα ο Τζένινγκς, πώς κατάφερα να επιβιώσω στη διάρκεια εκείνων των ημερών.  Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβη επειδή ο Θεός γνώριζε πόσο πολύ χρειαζόμουν δύναμη και μου την πρόσφερε.  Δεν μπορώ να το εξηγήσω με άλλο τρόπο.»                                                                                                                                                                         σ.444

 

 

 

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Ποιήματα
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κική Δημουλά
ΕΙΔΟΣ: Ποίηση
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Ίκαρος

Πολυβραβευμένη η Κική Δημουλά συνθέτει ποιήματα στα οποία πραγματεύεται την φθορά, την απώλεια, το πέρασμα του χρόνου, το νόημα της ζωής. Η ποίησή της είναι γεμάτη εικόνες και οι λέξεις της πλέκονται σε απρόσμενες ενώσεις ή αναδύονται ολοκαίνουριες μέσα από τους στίχους της. Μικραίνουν οι μέρες μικραίνουν/Για να στενοχωριούνται συντομότερες./Σημάδι για να φύγετε πουλιά. Ετοιμάζεστε./Μ? εξαίσιους σχηματισμούς ομαδικότητας/απλώνετε στον ουρανό και ζωγραφίζετε/τον τεράστιο χάρτη της αυτοσυντήρησης/που τυφλά θα σας πάει σε ηπιότερο κλίμα της./Δεν σας ακολουθώ, το ξανασκέφτηκα./Είναι πολύ μακρινό για μένα ταξίδι/το σωτήριο παράδειγμα? κουραστικό./Δεν είναι στον καθένα εύκολη η αναζήτηση/μιας ασφαλέστερης φωλίτσας ενστίκτου/.Θα μείνω εδώ κλαδί υποδοχής/της απογύμνωσης που έρχεται.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


Αρχείο Βιβλιο-παρουσιάσεων>>

 
 
Ειδήσεις για όλους | Θέματα | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία