ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     

Παρουσίαση Βιβλίων

Επιμέλεια - ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: Γιατί το Βυζάντιο;
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
ΕΙΔΟΣ: Ιστορική μελέτη
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: «Ελληνικά Γράμματα»

Απόλυτα διαφωτιστικό ιστορικό κείμενο, με συχνές επαναλήψεις, που βοηθούν στην συγκράτηση περισσότερων στοιχείων. Αναδεικνύεται η συμβολή του Ελληνισμού στην εδραίωση και ανάπτυξη της μακροβιότατης βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πάρα πολύ κατατοπιστικά τα κεφάλαια σχετικά με την Μ. Ασία και την Θεσσαλονίκη, το θέμα της συνέχισης της ελληνικής συνείδησης και η ταύτισή της με την Ορθοδοξία. Πολύ πρακτικά δομημένο, καθώς το κάθε κεφάλαιο αποτελεί αυτόνομη ενότητα, και διαβάζεται ανεξάρτητα από το όλο κείμενο.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Γεννήθηκα Έλληνας
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ν. Αλιάγας
ΕΙΔΟΣ: Βιοθεωρία
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Λιβάνης

Μέσα από προσωπικά βιώματα που συντίθενται πάνω στον καμβά της ζωής του ως παιδιού μεταναστών στη Γαλλία, ο Ν. Α. ανατρέχει στις μνήμες της παιδικής ηλικίας, στα καλοκαίρια με τις διηγήσεις του παππού από την ελληνική μυθολογία που τόσο αγάπησε, ώστε τώρα να αποτελεί τον βασικό άξονα του βιβλίου του. Ταυτόχρονα περιπλανιέται σε πρόσφατες ιστορικές μνήμες αλλά και σε στιγμιότυπα της εξέλιξής του στην Γαλλία. Είναι μάλλον η προσπάθεια του ανθρώπου να συνθέσει τις ψηφίδες της ψυχής του, που είναι οπωσδήποτε πιο χρωματιστές από εκείνες ενός ανθρώπου που ζει σε ένα μόνο τόπο.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Παραφυσικά φαιvόμεvα και παραψυχoλoγία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δρ. Νήλς Γιάκoβσov
ΕΙΔΟΣ: Ψυχολογία
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: I. Κovιδάρη

Η τηλεπάθεια, η πρόγvωση, η διoρατικότητα, "τα αδιαvόητα" αυτά της "παρ' αίσθηση αvτίληψης " επεξηγoύvται με συvαρπαστικά παραδείγματα πoυ συvέβησαv πραγματικά. Με μια σύvτoμη αvτικειμεvική επισκόπηση τωv κλασσικώv και συγχρόvωv ερευvώv της παραψυχoλoγίας, τo βιβλίo πρoσεγγίζει τα σημαvτικότερα στoιχεία της επιστήμης και της φιλoσoφίας τoυ καιρoύ μας σε πρoβλήματα πoυ μέχρι σήμερα δεv είχαv θέση σε καvέvα κόσμo.

Είvαι δυvατή η λήψη πληρoφoριώv για άλλoυς αvθρώπoυς, κovτιvoύς ή μακριvoύς , για τηv κατάσταση πoυ βρίσκovται τώρα;

Είvαι δυvατή η πρόβλεψη μίας καταστρoφής και κατά πόσo τηv κάvει αvαπόφευκτη

Μπoρoύv τ'αvτικείμεvα vα πρoκαλέσoυv oπτικές ή ακoυστικές εvτυπώσεις γεγovότωv τoυ παρελθόvτoς;

Ερωτήματα πoυ θέτoυv πoλλά και αvεξήγητα παραδείγματα της παρ'αίσθηση αvτίληψης. 

 
Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Οι "Φαναριώτες"

Εκδόσεις Πορφύρα

www.Porphyrabooks.gr


ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: T. Dinu
ΕΙΔΟΣ: Ιστορία
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Πορφύρα

Ένα βιβλίο που δεν το γέννησε η φαντασία, αλλά προέκυψε έπειτα από πολυετή και εντατική μελέτη. Αυτό είναι το ιστορικό λεύκωμα «Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πορφύρα. Το υπογράφει ο Tudor Dinu, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου.

  
  Vivlio ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ.

Μία Ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών.

Συγγραφέας: Tudor Dinu

Εισαγωγή: Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Είδος: Ιστορικό λεύκωμα

Σκληρό εξώφυλλο, 240 έγχρωμες σελίδες και 268 φωτογραφίες.

Με γλωσσάρι και χάρτες της περιοχής.

Λιανική τιμή:32€

Μέσα από τις 240 έγχρωμες σελίδες του ο αναγνώστης θα έχει -ίσως για πρώτη φορά- την ευκαιρία να μάθει σε βάθος την ιστορία των Φαναριωτών. Της ορθόδοξης αριστοκρατίας που κυβέρνησε μεταξύ 1709 και 1821 στις Ρουμανικές Ηγεμονίες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την αναβίωση του χριστιανικού πολιτισμού στα Βαλκάνια, καθιστώντας δυνατή την επανάσταση του 1821 και τον σχηματισμό του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε την εικόνα τους μόνο από μεταγενέστερες προσωπογραφίες που τις περισσότερες φορές αποτελούσαν καλλιτεχνικό προϊόν καθαρής φαντασίας. Πλέον, ο καθηγητής Dinu ρίχνει φως στη ζωή και το έργο τους σφαιρικά και εμπεριστατωμένα.

Ο καθηγητής Dinu μελέτησε ιστορικά αρχεία αλλά και τους αναθηματικούς πίνακες σε πάνω από 230 εκκλησίες που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Βλαχίας και της Μολδαβίας, αναβιώνοντας γλαφυρά τον κόσμο του Φαναρίου και των Ρουμανικών Χωρών της εποχής.

Στις σελίδες αυτού του αισθητικά άρτιου λευκώματος, λοιπόν, ερχόμαστε σε επαφή με τα πρόσωπα κάποιων εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας (ηγεμόνες, μεγάλοι βογιάροι, αρχιερείς), αλλά και με μικροάρχοντες, στρατιώτες, εμπόρους, μάστορες και μικροκτήμονες, βοσκούς και κληρικούς κατώτερης βαθμίδας. Έτσι αποκτούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνίας του 18ου αιώνα, μέσα από τις δράσεις και την καθημερινότητά τους. Ακόμη και μέσα από τις φορεσιές, τα κοσμήματα, τα όπλα και τις κομμώσεις τους.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που αξίζει μια θέση στη βιβλιοθήκη, αφού το χθες είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σήμερα και το αύριο.

Βιογραφικό συγγραφέα

Ο Tudor Dinu είναι αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, όπου διδάσκει ελληνική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό. Έχει δώσει διαλέξεις, μεταξύ άλλων, στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Κύπρου, Βερολίνου, Αμβούργου, Κιέβου, Μπρνο και Φιλιππούπολης. Έχει λάβει μέρος στα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια νεοελληνικών σπουδών, ενώ το 2014 εξελέγη γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Τα συγγράμματά του, τα οποία πραγματεύονται ζητήματα βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας, ιστορίας και πολιτισμού, είδαν το φως της δημοσιότητας στη Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Τσεχία, Λετονία, Ουκρανία και Γεωργία. Ταυτόχρονα, ο Tudor Dinu έχει μεταφράσει στα Ρουμανικά τόσο έργα αρχαίων (Αριστοφάνης, Πλούταρχος, Ιάμβλιχος, Σενέκας, Πλίνιος ο Πρεσβύτερος), όσο και νεότερων ( Ρίτσος, Εγγονόπουλος, Εμπειρίκος, Γιανναράς κτλ.) συγγραφέων.

Επίσης, είναι ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης του πρώτου ρουμανικού ακαδημαϊκού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, Neograeca Bucurestiensia. Ανάμεσα στις μονογραφίες του συγκαταλέγονται: Ο Ρουμάνος ηγεμόνας Μιχαήλ ο Γενναίος, ήρωας του ελληνικού έπους (2008), Δημήτριος Καντεμίρης και Νικόλαος Μαυροκορδάτος - πολιτικές και λογοτεχνικές αντιπαλότητες στις αρχές του 18ου αιώνα (2011), Το Βουκουρέστι των Φαναριωτών 1, Εκκλησίες, τελετές, πόλεμοι (2015), Οι Έλληνες επιστρέφουν στη Ρουμανία (2015), Το Βουκουρέστι των Φαναριωτών 2, Διοίκηση, επαγγέλματα, εμπόριο (2017).

 

www.Porphyrabooks.gr


ΤΙΤΛΟΣ: EΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ¶υν Ράντ
ΕΙΔΟΣ: Μυθιστόρημα
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Ωκεανίδα

Το μυθιστόρημα της ¶υν Ράντ, εν μέρει αυτοβιογραφικό, με κινηματογραφική γραφή, αναφέρεται στην περίοδο των πρώτων χρόνων μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο δράμα, με κεντρική ηρωίδα μια κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει μηχανικός, προέρχεται από την μεγαλοαστική τάξη που έχασε την εξουσία και τα προνόμιά της και προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Έρχεται αντιμέτωπη με τους πάντες και είναι αποφασισμένη να αντέξει. Στην ιστορία εμπλέκεται ένας γοητευτικός ξεπεσμένος αριστοκράτης και ένας αφοσιωμένος κομμουνιστής εργατικής καταγωγής. Η συγγραφέας, με τους πιστούς οπαδούς και τους ορκισμένους εχθρούς, σκιαγραφεί με απίστευτη δύναμη, γλαφυρότητα και τέχνη την τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής. Μιας εποχής όπου με το γύρισμα του τροχού της ιστορίας, συγκρούονται δύο ολόκληροι κόσμοι, αρχικά της κυρίαρχης ολιγαρχίας και των μπολσεβίκων και στη συνέχεια του ατόμου με το ολοκληρωτικό κράτος, με αναπόφευκτες συνέπειες στις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων. Ζητήματα πάντα επίκαιρα για σκέψη και διάλογο.

Αγγελική Καϊσίδου
ΔικηγόροςΕλληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


Αρχείο Βιβλιο-παρουσιάσεων>>

 
 
Ειδήσεις για όλους | Θέματα | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία