Η   Ε λ λ η ν ι κ ή   Φ ω ν ή   σ ε   5 5   γ λ ώ σ σ ε ς
   G r e e k   V o i c e   i n   5 5   l a n g u a g e sΠάμε Σινεμά ; Οι ταινίες της εβδομάδας
 
ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΤΟΝΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
Θέατρο - Σινεμά    (click)   Μουσική    (click)  Αθλητισμός    (click)  Οικονομικά Θέματα    (click)
     
Πού και πώς θα ψηφίσουμε στις περιφέρειες της χώρας

Χρηστικός οδηγός για τις εκλογέςΑθήνα

Απομένουν μόλις λίγα 24ωρα για την κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση των
τελευταίων δεκαετιών, όπως συνομολογούν όλα τα πολιτικά κόμματα,
πολιτικοί αρχηγοί, πολιτικοί αναλυτές, εγχώριοι και ξένοι, αλλά και η
πλειονότητα των πολιτών.

Στις 21:30 της 6ης Μαΐου, η Singular Logic δεσμεύεται να δώσει ασφαλή
εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Προηγουμένως, όμως, θα πρέπει να
έχει εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία των εκλογών, με τη συμμετοχή όλων
όσοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε αυτές της εκλογές καλούνται να ψηφίσουν συνολικά 9.850.802 πολίτες,
ενώ οι νέοι εκλογείς, οι οποίοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε
βουλευτικές εκλογές ανέρχονται σε 359.959.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 07:00 και θα λήξει στις 19:00, όπως
είθισται τα τελευταία χρόνια. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι
υποχρεωτική. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που διανύουν
το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και το
έτος 1994, είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου και δεν
έχουν στερηθεί το δικαίωμα του «εκλέγειν».

Στερούνται του δικαιώματος της ψήφου όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική
συμπαράσταση. Επίσης, εκείνοι οι οποίοι τιμωρήθηκαν, λόγω αμετάκλητης
ποινικής καταδίκης, για κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον
ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα.

Σημειώνεται ότι νόμιμο δικαίωμα να μην ψηφίσουν έχουν:

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού
τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή
περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών
εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.

Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν
θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές
ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους, για να
μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του
οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών
ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους
οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η
χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους
δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του
εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Οι εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον δήμο, στα
δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες εκλογείς
θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας
του νομού όπου διαμένουν. Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται
για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την έκδοση και δημοσίευση
της σχετικής απόφασης του οικείου αντιπεριφερειάρχη το αργότερο 15
ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία
γνωστοποιείται στους δήμους του νομού.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και
παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την
ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια
οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι
αποδεκτά.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει έναν φάκελο με ειδικό
γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και
σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά
έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω,
έχουν το δικαίωμα για τον σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο
της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι
είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν
αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει
κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον
ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση
που υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και
σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί
ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στον δήμο, στα δημοτολόγια του
οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους με την
ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους
υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.

Επίσης, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό
τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους υποψήφιους της
εκλογικής περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα. Οι
έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν
τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν τους ίδιους υποψήφιους σε εκλογικό τμήμα
της έδρας του εφόρου που ορίζεται από αυτόν, τους υποψήφιους της
εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι
ανωτέρω ψηφίζουν μόνον εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο
δήμου του κράτους. Για τον σκοπό αυτόν υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αμιγές
εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους υποψηφίους της βασικής
εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού. Οι
δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό
εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους υποψηφίους όποιας βασικής
εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος,
το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 άτομα
ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν
μόνον εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των
υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας,
οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο
πρωτοδικείο. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που
διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι αυτοί που ψήφισαν στο
τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.

Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό
Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την
ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους της
εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους. Η αναγνώριση
των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή γίνεται με βάση τις
στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία και έχουν
εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους
συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται
το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η
αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την
επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους,
υποβάλλουν στον οικείο δήμαρχο της περιφέρειας διαμονής τους, σχετική
έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Οι πιο πάνω αιτήσεις υποβάλλονται
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σ' αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν, ως
«ετεροδημότες», όσοι είχαν υποβάλει τέτοιες αιτήσεις στο παρελθόν και
ψήφισαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές (του 2007 και 2009) και
όσοι υπέβαλαν αιτήσεις μεταγενέστερα και έως 29.2.2012.

Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της
εκλογικής περιφέρειας στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας
είναι εγγεγραμμένοι, σε ειδικά, αμιγή ή μεικτά εκλογικά τμήματα και
καταστήματα ψηφοφορίας «ετεροδημοτών». Προϋπόθεση για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των «ετεροδημοτών» αποτελεί η εγγραφή για όλη
την εφετειακή περιφέρεια 40 τουλάχιστον «ετεροδημοτών» εκλογέων, που
ανήκουν στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια. Δεν ψηφίζουν ως
«ετεροδημότες» όσοι έχουν υποβάλει έως 29/2/2012 στον οικείο δήμαρχο
του τόπου διαμονής τους, αιτήσεις διαγραφής από τις καταστάσεις
ετεροδημοτών. Στην περίπτωση αυτή θα ψηφίσουν στο δήμο στους βασικούς
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Στις βουλευτικές εκλογές ισχύει ο σταυρός προτίμησης. Τα ψηφοδέλτια
που δεν φέρουν σταυρό προτίμησης είναι έγκυρα και η ψήφος πηγαίνει
υπέρ του κόμματος. Για τη σταυροδοσία ισχύουν τα εξής:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και
τρεις βουλευτές, σημειώνεται ένας σταυρός. Οι περιφέρειες αυτές είναι
οι εξής: Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Φλωρίνης,
Καστοριάς, Γρεβενών, ’ρτας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Κέρκυρας, Λευκάδας,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Αργολίδος, Αρκαδίας,
Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Ρεθύμνης, Λασιθίου.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και
επτά βουλευτές, σημειώνονται έως και δύο σταυροί. Οι περιφέρειες αυτές
είναι οι εξής: Έβρου, Καβάλας, Β΄Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας,
Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας,
Ηλείας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Α΄Πειραιά, Κορινθίας, Μεσσηνίας,
Δωδεκανήσου, Χανίων.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα
βουλευτές, σημειώνονται έως και τρεις σταυροί. Οι περιφέρειες αυτές
είναι οι εξής: Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Β΄ Πειραιά, Αττικής,
Ηρακλείου.

δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από
δεκατρείς βουλευτές, σημειώνονται έως και τέσσερις σταυροί. Οι
περιφέρειες αυτές είναι οι εξής: Α΄Θεσσαλονίκης, Α΄Αθηνών, Β΄Αθηνών.

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

- Δεν μπορώ να βρω το όνομά μου στους εκλογικούς καταλόγους.

Επισκεφτείτε τη σελίδα «Μάθε που ψηφίζεις» και δώστε τα στοιχεία σας
σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν ήδη το έχετε κάνει, μη διστάσετε να το
επαναλάβετε. Είναι πιθανό να έχετε κάνει κάποιο λάθος πληκτρολόγησης.
Αν παρ' όλη την προσπάθειά σας δεν βρείτε το όνομά σας, τότε
απευθυνθείτε στον δήμο στους οποίου τα δημοτολόγια είστε εγγεγραμμένοι
έως και το πέρας της ψηφοφορίας (6.5.2012).

- Βρήκα το όνομά μου σε άλλον δήμο από αυτό όπου είμαι δημότης.

Βρήκα το όνομά μου σε άλλο εκλογικό διαμέρισμα από αυτό όπου κατοικώ.

Οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν καταρτιστεί με βάση τα στοιχεία που
υπάρχουν στα δημοτολόγια και οι δήμοι έχουν κατανείμει τους εκλογείς
σε εκλογικά διαμερίσματα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της διεύθυνσης
που είναι καταχωρημένα στα δημοτολόγια. Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις
εκλογές του 2012 έχουν οριστικοποιηθεί και δεν επιδέχονται αλλαγές.
Για τις μελλοντικές εκλογές, αποταθείτε στον δήμο σας, για να
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας ή να διορθωθούν ενδεχόμενα λάθη.

- Διαπίστωσα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι συνεπάγεται αυτό;

Για τις εκλογές του 2012 οφείλετε να ψηφίσετε στον δήμο της τελευταίας
σας εγγραφής. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε
μια υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζετε ότι είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν
ψηφίσατε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο
Εωτερικών και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται
το κύρος των εκλογών. Μη λησμονείτε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και
τιμωρείται αυστηρά.

- Έχω χάσει την ταυτότητά μου, πώς θα ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα;
Αν έχω βγάλει νέα αστυνομική ταυτότητα, θα υπάρξει πρόβλημα;

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια
οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι
αποδεκτά

- Διαπίστωσα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου έχουν διαφορές από την
εγγραφή μου στους εκλογικούς καταλόγους. Θα αντιμετωπίσω πρόβλημα; Τι
πρέπει να κάνω;

Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από τον δήμο. Καλό είναι να εφοδιαστείτε
με αυτό έγκαιρα για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες τής τελευταίας
στιγμής.

- Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψηφοδέλτιο που μου έδωσε ένας γνωστός μου υποψήφιος;

Με ψηφοδέλτια εφοδιάζονται οι εκλογείς μόνον από την εφορευτική
επιτροπή του εκλογικού τμήματος που ψηφίζουν. 

ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ!

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα στα ίδια μένουν... ΛΕΕΙ μια λογική ότι, «μεγαλύτερη και από τη σοφία είναι η εμπειρία». Διότι δεν πρέπει μόνο να είναι κανείς σοφός για να καταλάβει ότι με την εξουσία «παίζουν» πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι εραστές (κατά μια έννοια «νταβατζήδες» οι οποίοι και δεν επιτρέπουν σε άλλους να την αγγίξουν), αλλά θα πρέπει να είναι κανείς και αρκετά έμπειρος ώστε να την έχει ζήσει για χρόνια αυτήν την στενή σχέση μεταξύ των παραγόντων - εραστών και της εξουσίας... ΕΙΠΑ τις προάλλες να θυμηθώ τα παλιά και τα ρεπορτάζ της δεκαετίας του 80, πήρα το αμάξι και τον δρόμο για την Κάρλα, με μουντό καιρό και πολύ αέρα για να παρακολουθήσω τα εγκαίνια της δημιουργίας της λίμνης, σχεδόν έναν αιώνα από την αποξήρανσή της. Ιστορικό γεγονός λέω, δεν θα το χάσω, ποιός ξέρει κάποιοι άλλοι απόγονοι της δικής μας εποχής μπορεί να την ... αποξηράνουν πάλι, ψάχνοντας ίσως για λύσεις σε θέματα διατροφικών αναγκών, ή ό,τι άλλο τέλος πάντων θα έχει ανάγκη ο τόπος και εκείνη η γενιά. ΕΙΔΑ λοιπόν στην Κάρλα, τι άλλο; νερά...πολλά νερά... Τις γνωστές «μπάρες» της δεκαετίας του 90, να γίνονται ταμιευτήρες και δυο τρεις ταμιευτήρες μαζί να σχηματίζουν σήμερα μια μικρή λίμνη. Τον περιφερειάρχη να ομιλεί στο βήμα για την σπουδαιότητα του έργου, που χρειάστηκε δεκαετίες να υλοποιηθεί (και την συμβολή βεβαίως πολλών ανθρώπων της εξουσίας, της κεντρικής και της τοπικής). Είδα πλειάδα ανθρώπων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, (ακόμα και της ...παραδιοίκησης) είδα σπουδαίους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοήθησαν στην επιτάχυνση εκταμίευσης των πόρων, να συμμετέχουν όλοι στη γιορτή, κυρίως χειροκροτώντας ή φωτογραφιζόμενοι (ανα)μεταξύ τους, για τον εμπλουτισμό του κοινωνικού βιογραφικού τους ενόψει ενδεχομένως της όποιας εκλογικής αναμέτρησης... ΜΠΡΟΣΤΑ από τους φωτογράφους, μια ομήγυρη «παραγόντων» με γύρισαν δεκαετίες πίσω. Οι ίδιοι άνθρωποι τα ίδια πρόσωπα, πιο γερασμένα πλέον από τον χρόνο, έπιαναν θέσεις απέναντι από τις κάμερες με μια μαεστρία επαγγελματική, που απέκτησαν από την πολυετή ενασχολησή τους με τα κοινά. Πάει λέω...Ή εγώ γέρασα και τους βλέπω όλους ίδιους, ή δεν υπάρχουν νέοι στον τόπο αυτό να δώσουν άλλη ζωντάνια, άλλη προοπτική σε ότι έχει σχέση με την ανάπτυξη ακόμα και με την πολιτική εκπροσώπηση. Δήμαρχοι δεκαετιών, παλιοί πρόεδροι κοινοτήτων, σύμβουλοι σιτεμένοι από τον χρόνο, πολιτικοί και διευθυντές υπηρεσιών που ξέχασαν να συνταξιοδοτηθούν, όλοι εκείνοι οι «πολιτευτές», αλλά και οι πρωτοκλασάτοι κομματάνθρωποι - «ιδιαίτεροι» όλων των χώρων, που ...σταφίδωσε τα πρόσωπά τους ο χρόνος, «γυρολόγοι των εκδηλώσεων» ιδίως των εγκαινίων (μετα φαγητού παρακαλώ), προσδοκώντας τουλάχιστον δημοσιότητα, δεν λένε ακόμα να εγκαταλείψουν, να αποτραβηχτούν παραχωρώντας τις θέσεις τους σε νέους ανθρώπους, ορεξάτους για δουλειά, πιο δυνατούς να χαράξουν το μέλλον που άλωστε τους ανήκει... ΔΕΝ είχε τελειώσει η τελετή των εγκαινίων εκεί στα παρακάρλια χωράφια και μελαγχόλησα. Πήρα τον δρόμο της επιστροφής. Άραγε τι ζητούσα και γω εκεί; Πάνε πάνω από τρεις δεκαετίες τώρα από την πρώτη σύσκεψη που είχα παρακολουθήσει τότε ως ρεπόρτερ της «Ελευθερίας» για την δημιουργία της λίμνης αλλά και την (στα χαρτιά ακόμη) εκτροπή του Αχελώου! Οι παλιοί «παράγοντες» πρέπει να κλείσουν τον κύκλο της ζωής τους στα κοινά. Κρίμα όμως, γιατί από μόνοι τους δεν το κάνουν ποτέ οι περισσότεροι. Η εξουσία είναι μια πλούσια ερωμένη, κρατά ομήρους τους «τσιμπιμένους» μαζί της. Οι μόνοι που μπορούν να βάλουν τέλος σ´αυτές τις σχέσεις είναι οι ψηφοφόροι. Κανείς άλλος...

Γράφει ο Δημοσιογράφος Χρήστος Τσαντήλας

Αναλυτικά στη σελίδα "Θέματα" >>


 
Ειδήσεις για όλους | Θέματα | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία