ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Alapis: ο Λ. Λαυρεντιάδης μεταβίβασε το 15,206% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Αθήνα

Στον Μάριο αλ Τζεμπούρι μεταβίβασε ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ποσοστό 15,206% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Alapis ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με γνωστοποίηση του κ. Λαυρεντιάδη, στις 16.12.2010, μεταβλήθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Alapis από 21,325% (άμεσα και έμμεσα) σε 6,119% (άμεσα), μετά την πώληση του συνόλου των μετοχών / μεριδίων που κατείχε στις εταιρίες Zirbuka Enterprises ltd (η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 5,206% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας), Lamda Partners GP Limited (η οποία κατέχει έμμεσα ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας) και Lamda Partners (Investors) ltd. Η εταιρία Alapis, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.12.2010 από τον Μάριο αλ Τζεμπούρι, διευκρινίζει ότι, στις 16.12.2010, απέκτησε έμμεσα ποσοστό 15,206% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, που αντιστοιχούν σε 37.276.585 κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής. Ο Μάριο αλ Τζεμπούρι κατέχει άμεσα το 100% των μετοχών της Jinakela Trading Limited, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών της Ilerfon Investments Limited. Στις 16.12.2010, η Ilerfon Investments Limited απέκτησε των σύνολο των μετοχών / μεριδίων των εταιριών Zirbuka Enterprises ltd (η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 5,206% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας), Lamda Partners GP Limited (η οποία κατέχει έμμεσα ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας) και Lamda Partners (Investors) ltd. Πριν από την απόκτηση αυτή, ο Μάριο αλ Τζεμπούρι δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Η εταιρία Alapis, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.12.2010 από την εταιρία Jinakela Trading Limited, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της και για λογαριασμό της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας, Ilerfon Investments Limited, διευκρινίζει ότι, στις 16.12.2010, απέκτησαν έμμεσα ποσοστό 15,206% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, που αντιστοιχούν σε 37.276.585 κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής, μετά την απόκτηση από την Ilerfon Investments Limited του συνόλου των μετοχών / μεριδίων των εταιριών Zirbuka Enterprises ltd (η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 5,206% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας), Lamda Partners GP Limited (η οποία κατέχει έμμεσα ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας) και Lamda Parters (Investors) ltd. Πριν από την απόκτηση αυτή, ούτε η Jinakela Trading Limited ούτε η Ilerfon Investments Limited κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Alapis.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία