ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

Αθήνα

τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» από ευρώ 1,56 σε ευρώ 0,40. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010.

την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ? ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» σε «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ? ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», η οποία θα ισχύει από την 13η Σεπτεμβρίου 2010.

την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και την επιστροφή του ποσού ευρώ 0,07 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,37 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2010.

α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας «INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της και β) την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από ευρώ 1,37 σε ευρώ 1,32 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,05 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,32 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2010.

την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» από ευρώ 0,51 σε ευρώ 0,90. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010.

τη σύνταξη πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σχετικά με την απόσχιση του κλάδου εμπορίας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ και την εισφορά του στην κατά 99,82% θυγατρική της εταιρία "BLUE BOX ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.".

την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σε «ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και του διακριτικού της τίτλου σε «ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών», με δεύτερο διακριτικό τίτλο «ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία θα ισχύει από την 9η Σεπτεμβρίου 2010.

τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» από ευρώ 1,10 σε ευρώ 0,97 και την επιστροφή του ποσού ευρώ 0,13 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,97 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 22α Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 24η Σεπτεμβρίου 2010.

τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» από ευρώ 1,86 σε ευρώ 1,81 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,05 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,81 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2010.

Τέλος Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» & «ΟΤΕ Α.Ε.» από την εταιρία ? Μέλος του ΧΑ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία