ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Lamda Development: Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 227.050 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας

Αθήνα

Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 227.050 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Lamda Development SA. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 68.115,00 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 11 άτομα, με τιμή διάθεσης 2,5 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 227.050 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της 23.06.2006 και 20.05.2010 και της από 17.12.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Με απόφαση της εταιρίας ορίστηκε ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ από την 01.02.2011. Κατά την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία