ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόστιμα ύψους επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Aθήνα

Πρόστιμα ύψους 19.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα:

- Επέβαλε πρόστιμο ύψους 7.500 ευρώ στην εταιρία BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή πιστώσεων σε πελάτες της.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ για την μη έγκαιρη υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των στοιχείων και πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-31.3.2007.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ διότι κατά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31.3.2007 δεν εφάρμοσε πλήρως τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία MLS Πληροφορική διότι κατά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που έληξαν στις 31.3.2006 και 30.6.2006 δεν εφάρμοσε πλήρως τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ για την μη εμπρόθεσμη δημοσίευση και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, των στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου που έληξε στις 31.12.2008.

Επίσης η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

-Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε για τη δημόσια προσφορά μερίδων με αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου.

- Διέγραψε τις μετοχές της εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε - HITECH SNT AE από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία