ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Coca-Cola Τρία Έψιλον: Στις 18 Μαρτίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Αθήνα

Στις 18 Μαρτίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 354.512 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Coca-Cola Τρία Έψιλον, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 177.256 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από το προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρέιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανέρχεται πλέον σε 183.245.476 ευρώ διαιρούμενο σε 366.490.952 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Οι ανωτέρω 354.512 νέες μετοχές διατέθηκαν σε δεκαοκτώ δικαιούχους. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 21η Φεβρουαρίου 2011, σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω γενικών συνελεύσεων, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αριθμ.Κ2/1964/4.3.2011 ανακοίνωσή του. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 15 Μαρτίου 2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 354.512 νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ορίστηκε ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ από τις 18 Μαρτίου 2011. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των δικαιούχων πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία