ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μειώνονται κατά 5.400 το μήνα οι θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία

Aθήνα

Ταχύτερα απ' ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον τομέα συνέχισαν να μειώνονται κατά τους πρώτους μήνες του 2012, λόγω της κρίσης, οι θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό βιομηχανικό κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απώλεια θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, ανήλθε σε 14,8%, έναντι 8,5% στο σύνολο της οικονομίας. Σωρευτικά, από το πρώτο τρίμηνο του 2009 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας ανέρχεται σε 27,3%. Κατά την τριετία αυτήν ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα συρρικνώθηκε κατά 141.223 άτομα. Επίσης, από το πρώτο τρίμηνο του 2007 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας ανέρχεται σε 33%. Κατά την πενταετία αυτήν ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα συρρικνώθηκε κατά 185.224 άτομα. Ειδικότερα το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 440.684 άτομα σε 375.576 άτομα, δηλαδή κατά 14,8%, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2007 ανέρχονταν σε 560.800 άτομα. Χάθηκαν έτσι, μέσα σε ένα έτος, 65.108 θέσεις εργασίας. Κάθε μήνα, κατά μέσον όρο, χάνονταν περίπου 5.426 θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, κάθε 24ωρο οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώνονταν κατά 181 άτομα. Κάθε ώρα σχεδόν οκτώ εργαζόμενοι έχαναν τη δουλειά τους. Επίσης, στις αρχές του 2012 οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση αντιπροσώπευαν το 9,78% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη χώρα, έναντι 10,50% στις αρχές του 2011 και 12,57% στις αρχές του 2007, καθώς η κρίση προκαλεί περαιτέρω αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Μείωση παρουσίασε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των εργαζομένων στους 22 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα μειώθηκε: * Κατά 13.177 στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία από 111.424 άτομα περιορίστηκε στα 98.247 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 11,8%. * Κατά 7.208 στη βιομηχανία επίπλων, η οποία από 29.637 άτομα περιορίστηκε στα 22.429 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 24,3%. * Κατά 7.074 στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, η οποία από 22.559 άτομα περιορίστηκε στα 15.485 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 31,4%. * Κατά 5.244 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων, η οποία από 43.844 άτομα περιορίστηκε στα 38.600 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 12%. * Κατά 3.809 στη βιομηχανία μηχανών, η οποία από 12.098 άτομα περιορίστηκε στα 8.289 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 31,5%. * Κατά 3.748 στη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας, η οποία από 27.301 άτομα περιορίστηκε στα 23.553 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 13,7%. * Κατά 3.553 στη βιομηχανία λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία από 12.561 άτομα περιορίστηκε στα 9.008 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 28,3%. * Κατά 3.352 στη βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, η οποία από 11.221 άτομα περιορίστηκε στα 7.869 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 29,9%. * Κατά 3.212 στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών, η οποία από 11.232 άτομα περιορίστηκε στα 8.020 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 28,6%. * Κατά 2.941 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, η οποία από 23.732 άτομα περιορίστηκε στα 20.791 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 12,4%. * Κατά 2.937 στη βιομηχανία πλαστικών, η οποία από 13.532 άτομα περιορίστηκε στα 10.595 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21,7%. * Κατά 2.151 στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η οποία από 10.399 άτομα περιορίστηκε στα 8.248 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 20,7%. * Κατά 1.926 στη βιομηχανία δέρματος και υπόδησης, η οποία από 4.702 άτομα περιορίστηκε στα 2.776 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 41%. * Κατά 1.827 στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, η οποία από 8.895 άτομα περιορίστηκε στα 7.068 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 20,5%. * Κατά 1.460 στη βιομηχανία ξυλείας, η οποία από 22.563 άτομα περιορίστηκε στα 21.103 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 6,5%. * Κατά 810 στη βιομηχανία χημικών προϊόντων, η οποία από 11.123 άτομα περιορίστηκε στα 10.313 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 7,3%. * Κατά 725 στη βιομηχανία χάρτου, η οποία από 8.863 άτομα βρέθηκε με 8.138 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 8,2%. * Κατά 530 στη βιομηχανία ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία από 2.787 άτομα περιορίστηκε στα 2.257 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19%. * Κατά 301 στη βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου, η οποία από 5.568 βρέθηκε με 5.267 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 5,4%. * Κατά 100 στη βιομηχανία ποτών, η οποία από 10.505 άτομα βρέθηκε με 10.405 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 1%. * Κατά 79 στη βιομηχανία καπνού, η οποία από 2.071 άτομα περιορίστηκε στα 1.992 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 3,8%. * Κατά 26 στη βιομηχανία βασικών μετάλλων, η οποία από 18.683 άτομα περιορίστηκε στα 18.657 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 0,1%. Αντιθέτως, κατεγράφη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στους υπόλοιπους δύο από τους συνολικά 24 βιομηχανικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, κατά το ίδιο τρίμηνο του 2012 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων: * Κατά 733 στη βιομηχανία φαρμάκων, η οποία από 13.079 άτομα ανήλθε στα 13.812 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 5,6%. * Κατά 349 στη βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία από 2.305 άτομα ανήλθε στα 2.654 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 15,1%. Οι δέκα κλάδοι με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων τους πρώτους μήνες του 2012 ήταν η βιομηχανία τροφίμων με 98.247 απασχολούμενους (26,1% του συνόλου), η βιομηχανία αντικειμένων από μέταλλο με 38.600 απασχολούμενους (10,3% του συνόλου), η βιομηχανία ένδυσης με 23.553 απασχολούμενους (6,3% του συνόλου), η βιομηχανία επίπλων με 22.429 απασχολούμενους (6% του συνόλου), η βιομηχανία ξύλου με 21.103 απασχολούμενους (5,6% του συνόλου), η βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών με 20.791 απασχολούμενους (5,5% του συνόλου), η βιομηχανία βασικών μετάλλων με 18.657 απασχολούμενους (5% του συνόλου), η βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων με 15.485 απασχολούμενους (4,1% του συνόλου), η βιομηχανία φαρμάκων με 13.812 απασχολούμενους (3,7% του συνόλου) και η βιομηχανία ποτών με 10.405 απασχολούμενους (2,8% του συνόλου). Οι δέκα αυτοί κλάδοι στις αρχές του 2012 απασχολούσαν περί το 75,4% του συνόλου των 375.576 απασχολουμένων στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις των θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, σημειώθηκαν στους κλάδους του δέρματος και της υπόδησης (41%), των μηχανών (31,5%), των εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων (31,4%), του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (29,9%), της επισκευής και εγκατάστασης μηχανών (28,6%), των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων (28,3%), των επίπλων (24,3%), των πλαστικών (21,7%), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (20,7%) και των κλωστοϋφαντουργικών υλών (20,5%).

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία