ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνάντηση εργασίας του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με το ΔΣ του ΣΕΒΕ με κύριο άξονα την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη

Την ανάγκη για ενίσχυση της εθνικής εξωστρέφειας και των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων εξέφρασε στη συνάντησή του με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Ξυνίδη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς. Οι κεντρικοί άξονες συζήτησης ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω του Προγράμματος των 25 δις ευρώ, η αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου, η ανάγκη για υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ενίσχυση της εξωστρέφειας και ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ παρουσίασε την πρόταση του Συνδέσμου αναφορικά με το Πρόγραμμα Ρευστότητας και Παροχής εγγυήσεων των 25 δις από το Ελληνικό Δημόσιο στις Τράπεζες. Ο κ. Λακασάς τόνισε ότι τόσο το πρώτο πρόγραμμα στήριξης των ελληνικών τραπεζών με 28 δις όσο και οι ειδικές δράσεις που έγιναν από το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς αποτέλεσαν περισσότερο ένα λογιστικό μέγεθος, παρά ένα μέγεθος οικονομικής ρευστότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ πρότεινε τη δημιουργία ενός ελεγκτικού οργάνου με τη συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την επίβλεψη και τη διαχείριση των κονδυλίων του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα στο όργανο αυτό θα πρέπει οι τράπεζες να αιτιολογούν τις απορριπτικές τους αποφάσεις. Επιπρόσθετα, η εξωστρέφεια θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του σχεδίου, καθώς σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα, για κάθε 4% που αυξάνονται οι ελληνικές εξαγωγές, η θετική επίδραση στο ΑΕΠ υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε μία ποσοστιαία μονάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Λακασάς πρότεινε την παροχή κονδυλίων και συγκεκριμένα το 20% του ποσού των 25 δις ευρώ να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εξωστρεφείς δράσεις και για την ενίσχυση της δραστηριότητας των ελλήνων εξαγωγέων. Η χρηματοδότηση της εξωστρέφειας θα είναι πέρα και πάνω από τα υφιστάμενα εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια της παρέμβασής του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου. Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ θα πρέπει στα κριτήρια αξιολόγησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος να προσμετράται ξεχωριστά η εξωστρέφεια, με συντελεστή 25%. Επιπλέον, ο κ. Λακασάς αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμετοχής του ΣΕΒΕ και των υπόλοιπων επιχειρηματικών φορέων σε Γνωμοδοτικές Επιτροπές και στο Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου. Ακόμα, επεσήμανε ότι στις άυλες δαπάνες θα πρέπει να προστεθούν και δαπάνες στήριξης της εξωστρέφειας στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες προώθησης-προβολής και ενίσχυσης υποδομών για την εξωστρέφεια της επιχείρησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ στην πρόσφατα δημοσιευμένη τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωζώνη, με συγκεκριμένη αναφορά στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για να μειωθεί το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, η Ελλάδα χρειάζεται να διοχετεύσει σημαντικό μέρος της παραγωγής της από την εσωτερική της αγορά στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ελληνικός εξαγωγικός τομέας παρουσιάζει κάποια δομικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά η έκθεση επιβεβαιώνει την θέση του ΣΕΒΕ ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μπορούν να επέλθουν μόνο μέσα από τις εξαγωγές. Πριν ακόμα φανούν έντονα τα σημάδια της κρίσης στην ελληνική οικονομία, ο ΣΕΒΕ είχε προτείνει τον καθορισμό ενός ποσοτικού στόχου για τη μεγέθυνση των ελληνικών εξαγωγών και συγκεκριμένα τον διπλασιασμό τους σε αξία ως το 2014, μέσα από ανάπτυξη και διείσδυση σε νέες, δυναμικές αγορές, την επένδυση σε καινοτόμα ανταγωνιστικά προϊόντα και αύξηση της εξαγωγικής βάσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Τεκμηριώνοντας την πρόταση του ΣΕΒΕ για επένδυση σε νέες αγορές, νέες επιχειρήσεις, νέα προϊόντα, παρουσίασε τα συμπεράσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των κυριότερων ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων δεν ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις εισαγωγών. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο σημαντικό μέρος της ελληνικής εξαγωγικής παραγωγής να διοχετεύεται σε κατηγορίες προϊόντων με χαμηλή προστιθέμενη αξία και αγορές που δεν εμφανίζουν δυναμική. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο κ. Λακασάς τόνισε ότι η ενίσχυση των εξαγωγών απαιτεί μία νέα πολιτική εξαγωγών, η οποία θα στοχεύει στα εξής: o Υλοποίηση και σχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών σε συγκεκριμένους κλάδους με δυναμική και υψηλή προστιθέμενη αξία. o Κίνητρα και περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους δυναμικούς κλάδους παραγωγής o Επαναπροσδιορισμός των ελληνικών εξαγωγών αναφορικά με τις αγορές του παγκόσμιου εμπορικού χάρτη, στοχεύοντας σε νέες, μεγάλες αγορές με προοπτικές ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας o Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για άνοιγμα τέτοιων αγορών ή ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης, η οποία ήδη δραστηριοποιείται σε αυτές τις αγορές-στόχους. Επιπλέον, ο κ. Λακασάς, αναφέρθηκε στην ανάγκη για Country Re-Branding και για υλοποίηση ενεργειών Προώθησης ? Προβολής. Ειδικότερα, πρότεινε να ετοιμαστεί ένα ειδικό σχέδιο rebranding και προβολής-προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών της, ανά ελληνική περιφέρεια. Συγκεκριμένα, ο κ. Λακασάς παρουσίασε στον Υπουργό τις προτεινόμενες στοχευμένες δράσεις του ΣΕΒΕ, οι οποίες είναι οι εξής: o Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Προώθησης Προϊόντων Μικρών Επιχειρήσεων στο Εξωτερικό και πιλοτικής εφαρμογής του στην Περιφέρεια Ηπείρου o Προώθηση επιλεγμένων τροφίμων στην αγορά της Ινδίας o 2η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη εκδήλωσης προώθησης τροφίμων στις Σκανδιναβικές χώρες «GREECE REACHING GLOBAL MARKETS: 2nd International Meeting on Food and Beverages» o Διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη εκδήλωσης προώθησης δομικών υλικών σε επιλεγμένες αγορές του αραβικού κόσμου και τις ανατολικής Ευρώπης «GREECE REACHING GLOBAL MARKETS: International Meeting on Building and Construction Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας της αγοράς, ιδίως για θέματα ποιότητας και στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας των τεσσάρων κλαδικών Διευθύνσεων του Υπουργείου με τον ΣΕΒΕ για το θέμα αυτό.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία