ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
"Σκούπα" σε...κάθε τι που πουλιέται απο την Τράπεζα Πειραιώς

Αθήνα

Οριστική συμφωνία με τη Millennium BCP (BCP), αναφορικά με την απόκτηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Millennium Bank Ελλάδος (MBG) και τη συμμετοχή της BCP στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι η εξαγορά της MBG προσφέρει σημαντικές συνέργιες στον διευρυμένο όμιλο και διευκολύνει την επικείμενη ανακεφαλαιοποίησή του. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Μετά τις εξαγορές της ?υγιούς? ATEbank και της Γενικής Τράπεζας πέρυσι, αλλά και την πρόσφατη εξαγορά των δανείων και καταθέσεων των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Η εξαγορά της MBG βελτιώνει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση και τη δυνατότητα δημιουργίας κερδών, ενώ η επένδυση της BCP στην Τράπεζα Πειραιώς οδηγεί στην υπερκάλυψη του 10% της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης που είναι και η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε και θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κομβικής σημασίας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς». Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και υπόκειται στις τελικές απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις. Περιγραφή της συναλλαγής και βασικοί όροι Τα κύρια σημεία της συναλλαγής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι τα ακόλουθα: Πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της MBG από τη BCP με 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω μετατροπής της υφιστάμενης ενδοεταιρικής χρηματοδότησης, που παρέχει η BCP στη MBG, ύψους 261 εκατ. ευρώ, η οποία έρχεται να προστεθεί στο ποσό των 139 εκατ. ευρώ, που επενδύθηκε από τη BCP στη MBG τον Δεκέμβριο 2012 (τα ίδια κεφάλαια της MBG ανέρχονταν στα 198 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο 2012). Το συνολικό τίμημα που καταβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά της κεφαλαιοποιημένης MBG, είναι 1 εκατ. ευρώ. Η MBG θα αποπληρώσει στη BCP όλο το υπολειπόμενο ποσό της ενδοεταιρικής χρηματοδότησης σε δύο δόσεις: Την πρώτη, ύψους 650 εκατ. ευρώ, κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής και τη δεύτερη, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, μέσα σε έξι μήνες από το κλείσιμο της συναλλαγής. Η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την παροχή χρηματοδότησης στη MBG, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η BCP θα επενδύσει 400 εκατ. ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με παραίτηση των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων για το ποσό αυτό, εντός του πλαισίου του ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση, με επακόλουθη απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς. Στρατηγική επιδίωξη Με την εξαγορά της MBG, η Τράπεζα Πειραιώς υπογραμμίζει ότι ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση της πρώτης στον όμιλο Πειραιώς. Η παρούσα εξαγορά, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη επένδυση της BCP, ύψους 400 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα προσδώσει πρόσθετη αξία στους μετόχους και θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική και στρατηγική θέση της Τράπεζας Πειραιώς, αυξάνοντας έτσι τη συνολική ελκυστικότητά της στους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την προσφερόμενη αξία στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ, στο πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης. Με τη MBG, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά μία πλήρως κεφαλαιοποιημένη Τράπεζα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε προνομιακή θέση, προκειμένου να επιτύχει σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της MBG, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές, στοχεύοντας στην ενίσχυση της επέκτασής της σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και στα εναλλακτικά δίκτυα, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες, που θα προκύψουν για τον όμιλο Πειραιώς. Με αυτή τη συναλλαγή, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς (pro-forma στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2012): - Ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, φτάνοντας το 29% σε μερίδιο τόσο στις καταθέσεις όσο και στις χορηγήσεις. - Ωφελείται από εκτιμώμενες συνέργειες, ύψους 531 εκατ. ευρώ προ φόρων, σε ετήσια βάση, μετά την πάροδο τριετίας. - Επιτυγχάνει την κατ? ελάχιστο 10% απαιτούμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Μετά την εξαγορά, το pro-forma ενεργητικό του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε περίπου 103 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις σε περίπου 67 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε περίπου 55 δισ. ευρώ. Ο όμιλος θα απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο 1.765 καταστημάτων, με παρουσία σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή αυτή είναι η Barclays Bank PLC, μέσω της επενδυτικής της Τράπεζας, η Deutsche Bank AG London Branch και η Lazard Fr?res.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία